Nu lanserar vi Stratsys Kompetensförsörjning

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Nu lanserar vi Stratsys Kompetensförsörjning</span>
Skriven av
Erika Gräns
Lästid
1 min

Få en överblick över organisationens kompetensbehov och förebygg potentiella kompetensgap.

Stratsys produkter säkerställer att hela organisationen vet vad den arbetar mot och på så sätt kan öka kvaliteten och nå dess målsättningar. Nu kompletterar vi vår produktportfölj med Stratsys kompetensförsörjning för att stärka din verksamhet ytterligare!


Skapa översikt och säkra långsiktig kompetens

Kompetensförsörjning i Stratsys hjälper till att förenkla och stötta arbetsprocessen genom att skapa en struktur som underlättar för hela organisationen, på så vis möjliggörs ett ständigt förbättringsarbete som gör att resultat uppnås. 

Stratsys Kompetensförsörjning ger även stöd för att bedöma risk utifrån de kompetensgap som framkommit. Med utgångspunkt i genomförda kompetensanalyser kan organisationen skapa planer med kompetensmål och aktiviteter för organisationens kompetensförsörjning och kompetensutveckling på individ och gruppnivå.

Några av möjligheterna i Stratsys Kompetensförsörjning

  • Identifiera tillgång och behov utifrån yrkeskategori
  • Gör riskanalys på särskilt utsatta yrkeskategorier
  • Planera åtgärdande och proaktiva aktiviteter
  • Årlig utvärdering och uppföljning av effekter
  • Utvärdering och förbättring av kompetensförsörjningsprocessen
  • GAP mellan behov och befintligt räknas ut automatiskt
  • Tydliggör realistiska mål och handling utifrån identifierat GAP
  • Automatiserade rapporter och planer

Vill du veta mer? Kontakta oss  på Stratsys så berättar vi mer om hur ni kan komma igång. Eller läs mer om produkten kompetensförsörjning här.