Stratsys förvärvar Evaluate, en ledande aktör inom leverantörs­bedömning

stratsys-evaluate-logos
Skriven av
Clara Westman
Lästid
4 min
Vi är väldigt stolta och glada att kunna meddela att Stratsys har förvärvat Evaluate, en ledande aktör inom due diligence (tillbörlig aktsamhet) i värdekedjor utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Detta sker under en tid då EU skärper kraven på företags ansvar för sina leverantörskedjor och hållbarhetsfrågorna i allt högre grad blir en fråga om compliance.

 

Detta innebär ett efterlängtat tillskott i Stratsys produktutbud men även nya kollegor med ovärderlig kompetens. Genom förvärvet kommer Stratsys kunna erbjuda ett komplett systemstöd för Due Diligence av värdekedjor avseende hållbarhet inklusive leverantörsbedömningar och efterlevnadsarbetet med EU-direktivet CSDDD och norska Åpenhetsloven.

Vi fångar Stratsys VD, Fredrik Demling för en kommentar och ägnar extra mycket tid till att höra mer från våra nya kollegor; Founding Partner och VD på Evaluate Anna Lindstedt samt Partner och CTO Daniel Ernerot kring vad detta innebär för Stratsys och Evaluate, och inte minst för våra kunder.

stratsys-evaluate-group-image

Fredrik, du har varit med i hela processen, hur känns det idag?

- Vi är otroligt glada över att ha genomfört detta förvärv! Det har varit en lång process och efter att ha noggrant granskat marknaden var det ingen tvekan om att Evaluate är den ledande spelaren både vad gäller kompetens och teknologi. Detta förvärv kompletterar vårt erbjudande på ett optimalt sätt och kommer möjliggöra ett omfattande stöd för våra kunder – från strategisk översikt ända ner till individuell leverantörsbedömning. Vi välkomnar gänget på Evaluate med öppna armar och ser fram emot att börja arbeta tillsammans som kollegor med start redan idag!

Anna, hur kom det sig att du grundade Evaluate?

– Fröet till Evaluate var från början ett enkätverktyg som togs fram i konsultföretaget Ethos International, där jag tidigare var partner och VD, berättar Anna. Grunden för verktyget var mina erfarenheter från att hjälpa inköpsavdelningar att sätta upp processer för hållbarhetsscreening och från inspektioner runt om i världen. Jag såg potentialen och bestämde mig 2019 för att ge verktyget egna vingar i ett eget bolag. I samband med det engagerade jag Daniel som CTO och resan mot den kompletta due diligence-plattform Evaluate är i dag tog sin början.

Vad är leverantörsbedömning i hållbarhetssammanhang? Vilka problem/utmaningar behöver kunderna lösa?

– Kunderna behöver identifiera och mitigera potentiella och faktiska risker i sin värdekedja, men också samla exempelvis klimatdata genom leverantörsleden. I grunden ger det konkurrensfördelar och är viktigt för den egna affären, men det handlar allt mer även om lagkrav. Det finns både nationell lagstiftning i flera länder och ny EU-lagstiftning som ställer höga krav på due diligence av leverantörer och andra affärspartners. Men Evaluate är inte begränsat till hållbarhet. IT-säkerhet och kvalitet är annat som kunderna redan nu följer upp genom Evaluate, fortsätter Anna.

Berätta mer om hur plattformen fungerar och vad som gör den unik.

– Evaluate skapades för att förenkla och effektivisera det ofta tidskrävande arbetet med att bedöma leverantörers hållbarhetsarbete. Med funktioner som riskanalyser, självskattningsformulär, verktyg för platsbesök, avvikelsehantering och uppföljning hjälper Evaluate till att identifiera och hantera risker – bland annat genom direkt dialog med leverantörer och andra partners, berättar Daniel.

– Nyckeln till framgång skulle jag säga har varit ett tätt samarbete med kunderna. Evaluate har alltid utgått från inköpsavdelningens vardag. Genom att integreras smidigt i befintliga arbetsprocesser har plattformen blivit en omtyckt resurs, snarare än en extra belastning, i takt med att due diligence av leverantörer utvecklats från “nice to have” till “need to have”.

Vad gjorde att ni var öppna för att se er om efter en eventuell köpare?

– Det händer otroligt mycket på hållbarhetsområdet och leverantörsutvärdering är bara en – om än viktig – del som växer samman med exempelvis hållbarhetsrapportering och beräkning av klimatavtryck, berättar Daniel. Kunderna vill kunna ta ett helhetsgrepp om sitt arbete med hållbarhet och regelefterlevnad för att kunna arbeta strategiskt med frågorna. Därför är det viktigt för oss att finnas i ett större sammanhang där vi kan erbjuda våra kunder den helheten.

Vad var det som främst lockade er till att välja Stratsys som köpare vid en försäljning?

– Stratsys, med sin breda portfölj och kompetens inom regelefterlevnad, var en perfekt matchning och precis det sammanhang som vi sökte. Vi ser att vi kompletterar ett redan starkt hållbarhetserbjudande. Dessutom är Stratsys ett väldigt trevligt företag med en kultur och värderingar som vi delar, vilket var viktigt för mig och Daniel, säger Anna.

Hur kommer uppköpet att påverka era kunder och er potential för tillväxt framöver? På kort och på lång sikt?

– På kort sikt kommer allt fungera som vanligt för våra kunder, med skillnaden att vi nu har större muskler och bättre kapacitet. På lite längre sikt ser vi en stor potential för tillväxt med ett starkt gemensamt erbjudande som ger kunderna möjlighet att hantera hållbarhetsfrågorna både praktiskt och strategiskt. Med en ännu bättre plattform och fler kunder kan vi säkerställa att vi alltid ligger i framkant med vårt erbjudande, fortsätter Anna.

Vad ser ni för fördelar med att kombinera Stratsys och Evaluates erbjudanden för era kunder?

– Möjligheten att kunna arbeta med hållbarhet i ett mer strategiskt perspektiv kommer att kunna tillföra stort värde till våra befintliga kunder. Det gör att hållbarhetsarbetet kan hänga ihop – från utvärderingen av en enskild leverantör till hållbarhetsrapportering och uppföljning av risker på ett övergripande plan. Vi ser också att vi kommer att kunna erbjuda en breddning till efterlevnad inom andra områden som riskhantering, informationssäkerhet och kvalitetsarbete, säger Daniel.

Hur ser ni på att bli en del av teamet på Stratsys?

– Att gå från entreprenörskap in i ett större team blir förstås en omställning. Men det är bara roligt och spännande. I ett litet företag måste man ha många hattar. Nu ser jag fram emot att lägga full kraft på att utveckla erbjudandet tillsammans med gamla och nya kunder, säger Anna.

– Och vi har gillat Stratsys från första stund, avslutar Daniel.

 

Om Anna Lindstedt, founding partner och Senior Advisor på Evaluate

Anna har närmare 20 års erfarenhet av strategiskt hållbarhetsarbete och är en av Sveriges främsta experter på hållbara leverantörskedjor. I den tidigare rollen som Senior Advisor, Partner och VD för Ethos International har hon hjälpt ett stort antal globala företag med deras hållbarhetsarbete. Anna är även certifierad SA8000 Lead Auditor och har genomfört fullskaliga inspektioner runt om i världen. Hon är dessutom en uppskattad föreläsare och håller utbildningar på bland annat Yrkeshögskolan och SSE Executive Education.

anna-lindstedt-evaluate
Anna Lindstedt, VD Evaluate

 

Om Daniel Ernerot, CTO och partner på Evaluate

Daniel är en expert inom digital kommunikation med närmare 25 års erfarenhet av såväl teknik som innehåll, användarupplevelse och användbarhet. Daniel är senior full stack-utvecklare, men också tidigare copywriter. Han har bland annat en bakgrund i EdTech-branschen där han har lett utvecklingen av en SaaS-plattform för digitalt lärande samt drivit compliance- och förändringsprojekt rörande allt från IT-säkerhet och införandet av nya system till hållbarhet.

daniel-ernerot-evaluate
Daniel Ernerot, CTO och partner Evaluate

Vill du veta mer Evaluate? Läs mer på deras hemsida.