Stratsys lanserar systemstöd för det Nationella Kvalitetssystemet för skola

nationellt-kvalitetssystem-skola
Skriven av
Clara Westman
Lästid
1 min

Stratsys, en ledande leverantör av systemstöd för effektiv skolstyrning, tar ett stort steg mot att ytterligare stödja kvalitetsutveckling inom den svenska skolsektorn genom att introducera en ny produkt: Nationellt kvalitetssystem för skola. Denna produkt erbjuder det första färdiga systemstödet som specifikt är utvecklat för att stödja och implementera Skolverkets nationella kvalitetssystem för skola.

Skolverket presenterade i april en rekommendation i form av ett nationellt kvalitetssystem med syfte att förbättra kvalitetsarbetet inom utbildningssektorn. Det nationella kvalitetssystemet utarbetades i samråd med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Skolinspektionen och Skolforskningsinstitutet och används som underlag för kvalitetsdialoger samt som stöd för det systematiska kvalitetsarbetet på skolorna.

Stratsys, med en gedigen erfarenhet av att stödja en betydande andel av Sveriges skolor inom kvalitetsarbete och resursplanering, tar nu täten som den första leverantören att erbjuda ett komplett systemstöd även för det nationella kvalitetssystemet för skola. Denna nya produkt kommer att stödja och följa Skolverkets senaste rekommendationer och skapa bättre förutsättningar för huvudmän och rektorer att aktivt arbeta med kvalitetsfrågor och följ en enhetlig arbetsstruktur för att lättare kunna identifierad och implementera rätt åtgärder.

"Genom att samla arbetet, skapa transparens och erbjuda en enhetlig arbetsprocess bidrar Stratsys till ökad kvalitet och en likvärdig skola för alla."


Johan Ekman, Skolexpert på Stratsys, delar insikter om den nya produkten:

"Genom att samla arbetet, skapa transparens och erbjuda en enhetlig arbetsprocess för att identifiera utvecklingsområden och införa insatser utifrån formulerade framgångsfaktorer och nationella målsättningar bidrar vår nya produkt till ökad kvalitet och en likvärdig skola för alla."

Johan_02-1

Johan Ekman, Skolexpert Stratsys


Vill du veta mer om Stratsys produkt Nationella Kvalitetssystemet för skola? Du kan läsa mer om produkten här alternativt kontakta oss för att få veta mer.