Stratsys lanserar AI-funktionalitet i sina produkter

Stratsys AI
Skriven av
Clara Westman
Lästid
1 min

Stratsys, ett ledande SaaS-företag med branschspecifika lösningar för verksamhetsstyrning och lagefterlevnad, meddelar idag lanseringen av avancerad AI-funktionalitet i sina produkter. AI-stödet accelererar produktiviteten och stärker beslutsfattandet, vilket möjliggör för företag och organisationer att nå högre kvalitetsnivåer och säkerställa informationshantering med högsta säkerhetsstandarder.

Fredrik Delming
Fredrik Demling, VD på Stratsys

"Med vår nya AI-funktionalitet tar vi ett stort steg framåt i att accelerera digital effektivitet. Denna teknik är inte bara en produktförbättring – det är en omdefiniering av hur vi ser på företags och organisationers styrning och riskhantering i ett alltmer komplex värld”, säger Fredrik Demling, VD för Stratsys.   

Med vår nya AI-funktionalitet tar vi ett stort steg framåt i att accelerera digital effektivitet.

Den nya funktionaliteten kommer initialt att vara tillgänglig i företagets produktutbud inom Informationssäkerhet, Riskhantering och internkontroll, samt Verksamhetsplanering, med AI-genererade förslag som effektiviserar arbetsflöden och beslutsfattande. En användare kommer bland annat få hjälp med förslag på riskmitigerande åtgärder baserat på gällande praxis inom riskhantering.

Anders klintelius!
Anders Klintelius, CTO på Stratsys

Anders Klintelius, CTO på Stratsys, tillägger: "Vår AI är designad för att vara intuitiv och kraftfull, vilket erbjuder användarna fördelar som tidigare var otänkbara. Genom att integrera AI i våra lösningar kan vi erbjuda en ökad effektivitet och kvalitet, samtidigt som vi bibehåller vårt starka åtagande för dataskydd och säkerhet. Tydlighet kring säkerhet är en nyckelfråga för oss och att kunden själv kontrollerar vilken AI funktionalitet dom vill använda och vilken data dom vill dela".    

Vår AI är designad för att vara intuitiv och kraftfull, vilket erbjuder användarna fördelar som tidigare var otänkbara.

Stratsys AI-initiativ är i linje med företagets kontinuerliga målsättning att hjälpa sina kunder uppnå hållbar tillväxt och kontinuerligt stötta med innovativa lösningar som är enkla att använda. Genom att införliva AI i deras verktyg, förstärker Stratsys sin position som en pionjär inom hållbarhetsstyrning, informationssäkerhet och affärsstrategi, anpassad till nuvarande och framtida behov.

Vill du veta mer om hur Stratsys AI kan hjälpa er att arbete både smartare och snabbare? Läs mer här om vår AI-funktionalitet, eller kontakta oss direkt så berättar vi gärna mer.