Stratsys och Factlines i nytt partnerskap för vassare hållbarhetsrapportering

FactlinesxStratsys
Skriven av
Clara Westman
Lästid
2 min

Stratsys och Factlines inleder ett samarbete för att skapa ett starkare erbjudande inom hållbarhetsrapportering. Med Factlines produkter inom EU-taxonomi, leverantörs- och värdekedjeuppföljning som i CSDDD och Åpenhetsloven och Stratsys breda system för hållbarhetsstyrning formar de tillsammans en helhetslösning som effektiviserar organisationers arbete ytterligare.

Mervärde i hållbarhetsarbetet med en gemensam plattform

Det norska SaaS-bolaget Factlines levererar produkter som underlättar arbetet med EU- taxonomin, CSDDD samt Åpenhetsloven; Norges lag om due diligence. Stratsys erbjuder en mångsidig lösning för hållbarhetsstyrning som stödjer organisationer i processer kring CSRD/ESRS. Med en gemensam plattform för att arbeta resultatfokuserat med båda delarna kan Stratsys och Factlines nu skapa ett ännu större mervärde för kunderna i deras hållbarhetsarbete.

Komplett lösning med omfattande tjänsteutbud

Factlines expertis i kombination med Stratsys produkt gör att kunderna får tillgång till en komplett lösning för CSRD-rapportering – från kartläggning av leverantörer till riskvärdering och åtgärdshantering som skapar framsteg i hållbarhetsarbetet. Partnerskapet bidrar till att motsvara ett viktigt behov kring uppföljning av leverantörs- och värdekedjor, helt i linje med Åpenhetsloven och CSDDD. EU-taxonomin är komplext att åstadkomma utan konsultstöd, men Factlines produkt gör det möjligt


"Vi ser fram emot att framöver kunna erbjuda en helhetslösning inom hållbarhetsrapportering med helt nya produkter. Med Factlines som partner stärker vi specifikt vårt erbjudande kopplat till EU-taxonomin och supply chain network, något många kunder lägger stort värde i. Tillsammans underlättar vi det praktiska arbetet, samtidigt som vi skapar ytterligare strategiska fördelar för kundernas verksamheter", säger Cecilia Almér, Hållbarhetsexpert på Stratsys.

 

Cecilia_Almer_Stratsys (1)
Cecilia Almér, Hållbarhetsexpert, Stratsys

Förbättrad hållbarhetsrapportering över nordiska gränser

Factlines etablerade närvaro på den norska marknaden, kombinerat med Stratsys strategiska position i Sverige, skapar en unik möjlighet för båda företagen att utöka sin kundbas och tillhandahålla en mer omfattande och djupgående tjänsteportfölj. Det nya partnerskapet är starten på en ny och förbättrad hållbarhetsrapportering över de nordiska gränserna.

Vi ser fram emot att ge gamla och nya kunder bredare tjänster genom samarbetet med Stratsys.


"Alldeles för många använder stora excelark och e-post i sitt hållbarhetsarbete. Om du vill leverera på hållbarhetskraven, som nu är hårda lagar, på ett kommersiellt sunt sätt måste du använda mjukvara. Vi ser fram emot att ge gamla och nya kunder bredare tjänster genom samarbetet med Stratsys", säger Siri Engesaeth, CSO, hållbarhetschef på Factlines.


Siri-2_Factlines (1)
Siri Engesaeth, CSO och hållbarhetschef, Factlines.Vill du veta mer om det nya partnerskapet och hur Stratsys och Factlines lösningar tillsammans kan effektiviserat organisationers arbete med hållbarhetsrapportering?

Kontakta Martin Bredahl på martin.bredahl@stratsys.se , +46 739-232771
eller Petter Lysfjord på
petter@factlines.com, +47 416 94042