Nyheter

Kinnekulle Energi effektiviserar sitt hållbarhetsarbete med Stratsys

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Kinnekulle Energi är en ett medlemsägt energiföretag med ett starkt engagemang för att bidra till ett hållbart samhälle. De erbjuder enbart förnyelsebar el som är ursprungsmärkt med antingen vind eller vatten. Med hjälp av Stratsys vill energiföretaget strukturera sitt hållbarhetsarbete och skapa ett ökat internt engagemang

När det var dags för företaget att ta fram en ny hållbarhetsstrategi såg man behovet av ett verktyg som kunde strukturera och visualisera hållbarhetsarbetet samt göra det möjligt att bryta ned viktiga KPI:er till operativa uppgifter.

– Vi har precis börjat systematisera vårt hållbarhetsarbete. Vi hoppas att Stratsys kan ge oss en struktur till vårt arbete som underlättar själva arbetet genom att all data samlas och rapporteras i plattformen, säger Joel Schelander, Hållbarhetssamordnare på Kinnekulle Energi.

Smidig ansvarsfördelning

Hur mycket anställda deltar i hållbarhetsarbetet speglas tydligt i Stratsys, där vissa endast rapporterar in en siffra, medan andra har ett större ansvar att fylla i mer detaljerade uppgifter. Vi kan därför fördela ansvar som bäst lämpar oss, vilket vi uppskattar, fortsätter Joel.

Möjligheten att skapa transparens och delaktighet i hållbarhetsarbete var också en viktig funktion då man vill inkludera alla medarbetare i arbetet framöver.

Så småningom ska hela verksamheten delta i hållbarhetsarbetet, för detta ändamål har Stratsys goda funktioner som är lättförståeliga och smidiga att använda, avslutar Joel Schelander.

Läs mer om Hållbarhetsstyrning