https://www.stratsys.com/hubfs/Helena_1.png
Video

Webinarvideo - Kvalitetssäkra skolans systematiska kvalitetsarbete

I denna video får du ta del av en diskussion om hur ni kan få stöd av ett digitalt verktyg

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Sluta klipp och klistra och gör istället skolans systematiska kvalitetsarbete transparent och kvalitetssäkrat med stöd av ett digitalt verktyg.

I denna webinarvideo får du ta del av hur du med Stratsys kan arbeta med skolans systematiska kvalitetsarbete och kvalitetssäkra organisationens uppföljning i hela styrkedjan.

Du får bland annat veta mer om:

  1. Planering på olika nivåer i styrkedjan
  2. Hur du kan göra samlad dokumentation tillgänglig för alla
  3. Hur rapporter och analysvyer kan skapas utifrån olika nivåer och behov

Se video