https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2714638/custom-video-thumbnails/1%20%281%29.jpg
Video

Stratsysdagen seminariepass - Tillitsbaserad ledning och styrning – konkreta arbetsmetoder för att stödja dialog och lärande

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Det här är ett seminariepass som gick att ta del av på Stratsysdagen 2020 DIGITAL.

Hur ger man egentligen förutsättningar för en ständigt lärande organisation?

Utifrån den senaste forskningen, vår och våra kunders samlade erfarenhet får du konkreta exempel på arbetsmetoder för att utveckla dialog och lärande. Vi tittar närmare på metoder för dialogen mellan medarbetare och chefer samt tjänstemän och politik. Vad ska man egentligen prata om och hur ser ett relevant underlag ut för en dialoguppföljning? Vi lyfter exempel på hur man kan arbeta för att främja löpande prioritering, lärande och utveckling.


Erika rund
Erika Gräns
Produktspecialist, Stratsys
erika.grans@stratsys.se

Se video