Hållbarhetsredovisning – vad är det och hur kommer jag igång?

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Hållbarhetsredovisning – vad är det och hur kommer jag igång?</span>
Skriven av
Erik Englund
Lästid
1 min

Funderar du på att ta fram en hållbarhetsredovisning, men är inte helt säker på vad hållbarhetsredovisning är eller var du ska börja? Ingen fara, vi hjälper dig att komma igång! Låt oss titta lite närmare på vad en hållbarhetsredovisning är, vad den ska innehålla och hur du kommer igång. Nu kör vi!

Vad är hållbarhetsredovisning?

En hållbarhetsredovisning är ett sätt att visa upp och klargöra vad ett företag har uppnått i sitt arbete för en långsiktigt hållbar utveckling. Själva redovisningen ska innehålla all information som behövs för att kunna förstå konsekvenserna av företagets verksamhet och hur den påverkar sin omvärld. Det finns vissa hållbarhetsredovisning krav som bör bockas av.

Vad ska en hållbarhetsredovisning innehålla?

En hållbarhetsredovisning ska enligt lag behandla fem olika områden: miljö (exempelvis användning av energi och vatten, samt växthusgasutsläpp och andra föroreningar), sociala och personalrelaterade frågor (exempelvis jämställdhet, arbetsvillkor, hälsa och säkerhet, dialog med lokala grupper) samt mänskliga rättigheter och motverkandet av korruption.

Det betyder att ni ska redogöra för hur ditt företag påverkar dessa områden, både positivt och negativt, samt vad ni gör för att nå ett bättre resultat. Det kan röra sig om att klimatkompensera för negativ miljöpåverkan eller långsiktigt arbeta för att ställa om till en mer hållbar produktion.

Frågor att ställa er inför hållbarhetsredovisning i förhållande till dessa fem områden:

  • Är området relevant för ditt företag?
  • Vilken påverkan har företaget?
  • Hur påverkas företaget?

CSRD - framtiden för hållbarhetsredovisning

Med införandet av CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) tar hållbarhetsredovisning ett stort kliv framåt. CSRD syftar till att öka transparensen kring företags miljö-, sociala och styrningsfrågor (ESG), genom att utvidga rapporteringskraven till att inkludera alla stora företag samt börsnoterade bolag inom EU. Detta initiativ kommer att kräva att företagen ger en mer detaljerad och standardiserad bild av sin hållbarhetspåverkan.

För att anpassa sig till dessa nya krav bör företagen börja utvärdera sina nuvarande rapporteringsprocesser och förbereda sig för att möta CSRD:s striktare standarder. Genom att göra detta kan företagen inte bara följa lagstiftningen utan också visa upp sitt engagemang för hållbarhet och därmed stärka sitt varumärke och relationer med intressenter.

Hur kommer jag igång med hållbarhetsredovisning?

Hållbarhetsredovisning kan låta komplicerat men som tur är finns det riktlinjer att utgå ifrån. 
GRI (Global Reporting Initiative) har tagit fram riktlinjer som kan vara en bra standard att utgå ifrån. Dock ska man komma ihåg att dessa riktlinjer är omfattande och i huvudsak riktade till stora globala bolag. Vi har passat på att översätta och ”koka ner” GRI:s riktlinjer i en enkel och smidig guide som vi kallar: 10 principer som hjälper dig att hållbarhetsredovisa.

 

Guide om hållbarhetsredovisning enligt GRI