Håll koll på nyckelkomponenterna i dubbel väsentlighetsanalys

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Håll koll på nyckelkomponenterna i dubbel väsentlighetsanalys</span>
Skriven av
Maria Svanberg
Lästid
2 min

Med den dubbla väsentlighetsanalysen som en kritisk del i kommande hållbarhetsrapporteringskrav, är det avgörande för företag att förstå dess nyckelkomponenter: påverkansväsentlighet och finansiell väsentlighet. I den här artikeln utforskar dessa nyckelaspekter för att ge dig den kunskap du behöver för att förbereda dig för framtida rapporteringskrav. 

Den här texten är en återpublicering av artikeln "Dubbel väsentlighetsanalys - viktiga punkter du behöver ha koll på" som publicerades på Miljö & Utveckling 2023-10-30

EU:s nya direktiv, CSRD, stärker kraven för hållbarhetsrapportering och syftar till att öka transparensen, kvaliteten och jämförbarheten av hållbarhetsdata. Det här gör att intressenter får en klarare och mer detaljerad insyn i företagets hållbarhetsarbete. 

För att hjälpa företag med CSRD finns European Sustainability Reporting Standards (ESRS), som ska följas av alla bolag som rapporterar enligt CSRD. Det är i ESRS 1 som kravet om dubbel väsentlighetsanalys finns förklarat och genom den analysen sätts grunden för bolagets hållbarhetsrapportering.

Dubbel väsentlighetsanalys och de två dimensionerna 

Den dubbla väsentligheten delas in i två delar: påverkansväsentlighet och finansiell väsentlighet. En fråga anses som väsentlig om den uppfyller kraven för antingen påverkansväsentlighet, finansiell väsentlighet eller båda. 

 • Påverkansväsentlighet: Denna aspekt fokuserar på företagets påverkan på hållbarhetsfrågor och tar ett inifrån-ut perspektiv. Det inkluderar bedömningen av både positiva och negativa effekter som ett företags verksamhet har på människor och miljö.
 • Finansiell väsentlighet: Denna dimension beaktar hur externa hållbarhetsfrågor påverkar företaget ekonomiskt. Utgångspunkten görs utifrån identifierade risker och möjligheter kopplade till olika hållbarhetsfrågor. En hållbarhetsfråga är väsentlig ur ett finansiellt perspektiv om den orsakar eller kan orsaka väsentlig finansiell påverkan på företagets utveckling. 

  I den finansiella väsentlighetsprocessen identifieras information som är intressant för investerare, långivare och liknande när de bedömer effekterna av hållbarhetsfrågor på exempelvis bolagets kassaflöde, prestation, kapitalkostnad eller finansieringstillgång. 


Resultatet av den dubbla väsentlighetsanalysen
visar hur företaget påverkar hållbarheten, vilka risker och möjligheter som finns. Det pekar också ut de viktigaste hållbarhetsfrågorna att rapportera om. Viktigt att notera är att denna bedömning inte är begränsad till bolagets egen verksamhet. Den inkluderar hela värdekedjan, från leverantörer och distributörer.


iStock-1393537515 (1)

Fördelarna med ett systemstöd i dubbel väsentlighetsanalys

Ett systemstöd kan underlätta genomförandet av en dubbel väsentlighetsanalys enligt riktlinjerna och kraven i CSRD och ESRS. Ett systemstöd kan erbjuda:

 • Tidsbesparing och ökad precision i analysprocessen.
 • Centraliserad lagring hantering av data som är relevant för analysen.
 • Standardisering av väsentlighetsbedömningar med hjälp av inbyggda och mallar.
 • Stöd för att utveckla rapporter och dokumentation för att kommunicera väsentliga hållbarhetsfrågor både internt och externt.
 • Underlätta ur ett strategiskt och kommunikativt perspektiv.   

Fördjupa dig i dubbel väsentlighetsanalys

Då kan vi rekommendera vår guide där du får veta mer om: 

 • Vad är en dubbel väsentlighetsanalys och hur går det till?
 • Så kan du effektivisera arbetet med dubbel väsentlighetsanalys

Ladda ner guide om dubbel väsentlighetsanalys

dubbelvasentlighetsanalys-guide-feature-image