Hållbarhetsredovisa enligt GRI: s 10 principer

Har det blivit dags att hållbarhetsredovisa? Toppen, då är detta guiden för dig! Här går vi igenom hur du hållbarhetsredovisar enligt GRI:s 10 principer. Matnyttig information för alla verksamheter, vare sig du har krav på dig att redovisa enligt GRI eller inte.

Ladda ner guiden "10 principer som hjälper dig att hållbarhetsredovisa" i formuläret bredvid.

gri-10-principer-guide

Ladda ner guiden