3 framgångsfaktorer för kvalitetsarbete inom vård och omsorg

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >3 framgångsfaktorer för kvalitetsarbete inom vård och omsorg</span>
Skriven av
Lisa Sohlberg
Lästid
3 min

Har du kört fast med kvalitetsarbetet? Ingen fara, vi har alla varit där. Kanske är du precis i startsträckan – eller så har du kommit en bit på vägen och behöver lite handfasta tips för att ta dig vidare. Vilken tur att du hittade hit då, till ett blogginlägg om kvalitetsarbete för bättre och säkrare vård! Här går vi igenom tre viktiga framgångsfaktorer för dig som jobbar med systematiskt kvalitetsarbete i vården.

3 måsten för ett lyckat kvalitetsarbete i vården


1. Skapa rätt förutsättningar för förbättringsarbete i vården

Ju fler desto bättre? Ibland kan det kännas praktiskt att ta sig an uppgifter på egen hand – men det är dessvärre inte alltid det som är mest effektivt. När det kommer till kvalitetsarbete i vården är det en stor fördel om du får hela organisationen att delta, inte bara ledningsgruppen eller några enstaka utvalda medarbetare.

Enligt SOSFS 2011:9 är det en skyldighet att hela personalstyrkan deltar i kvalitetsarbetet – deras deltagande anses nödvändig för att verksamheten ska kunna uppnå hög patientsäkerhet och bra kvalitet. Resultatet blir överlag också bättre om samtliga medarbetare är med på tåget, vet vad de ska göra och varför. Men för att dina medarbetare ska vilja, eller kunna, delta i ett kvalitetsarbete i vården, behöver du först förse dem med rätt förutsättningar.

Detta gör du i första hand genom att fördela tydliga ansvarsområden, uppmuntra till handling och följa upp. Låter det krångligt eller tidskrävande? Det behöver det faktiskt inte vara. För att underlätta ditt kvalitetsarbete i vården kan du samla all relevant information – processer, rutiner och egenkontroller – i ett och samma kvalitetsledningssystem. Då kan du enkelt bryta ner informationen på olika områden i verksamheten och kommunicera ut den till personalen, för att systematiskt ge exempel på förbättringsarbete i vården. 

2. Inse att kvalitetsarbete för bättre och säkrare vård är ett långsiktigt projekt

Ett vanligt misstag verksamheter gör med kvalitetsarbete i vården, är att de tänker för kortsiktigt. Men för den som vill ha långvariga resultat finns det ingen magisk quick fix. För att nå framgång gäller det att skapa en långsiktig och realistisk plan för förbättringsarbetet.

Att få en hel organisation att jobba mot samma långsiktiga mål kan vara en utmaning – och det betyder såklart inte heller att ni helt ska ignorera de kortsiktiga målen. Hur påbörjar man då ett långsiktigt kvalitetsarbete för bättre och säkrare vård? Finns det verkligen utrymme att jobba långsiktigt när det ständigt dyker upp kortsiktiga bränder att släcka?

Här spelar ledningssystemet än en gång en stor roll. Ett bra system gör det enkelt för hela verksamheten att jobba med både kortsiktiga och långsiktiga mål samtidigt.
Ni vill såklart att det ska vara lätt att få en bra överblick på kvalitetsarbetet. Vare sig det handlar om att få status på en tre år lång analys eller en uppföljning på ett månadsmål om vårdkvalitet.

Det är också viktigt att inte glömma att det kan ta tid att se resultat av förbättringsarbete i vården – ibland månader och ibland år. Så det gäller att ha rätt arbetssätt på plats, jobba långsiktigt och ha tålamod (och kul på vägen, såklart).

3. Förtydliga kommunikationen kring kvalitetsarbete i vården

När man jobbar med systematiskt kvalitetsarbete i vård och omsorg händer det lätt att det uppstår missförstånd i kommunikationen. Fel versioner av dokument delas, rapporter når bara ut till en del av verksamheten, mål följs inte upp rätt och statistik tolkas fel. Känner du igen dig?

På grund av dokumentationsskyldigheten inom vård och omsorg är det extra viktigt att det är lätt för alla att få tag på rätt information. Vi pratar mycket om att en förutsättning för systematiskt kvalitetsarbete i vård och omsorg är att samtliga medarbetare är involverade – men för att detta ska vara möjligt krävs också att alla affärsområden har tillgång till rätt (och samma) information. Det ska med andra ord alltid finnas en gemensam sanning.

När man jobbar med flera olika verktyg, till exempel Word, Excel och liknande, istället för i ett gemensamt ledningssystem, är det lätt hänt att saker faller mellan stolarna. Det blir svårt för hela organisationen att vara delaktiga i det systematiska förbättringsarbetet och ta del av relevant information, utan att det behövs tidskrävande handpåläggning.

Du kan underlätta för din personal genom att till exempel investera i ett molnbaserat kvalitetsledningssystem för vård och omsorg, där era resultat uppdateras i realtid och alla har tillgång till dem. Då slipper du manövrera mellan olika flikar, fönster och program – och kan sammanställa allt med en enkel knapptryckning. Dessutom blir det enkelt för vem som helst att snabbt få en överblick på kvalitetsarbetet och säkerställa att ni rör er mot rätt håll.

Lyckade exempel på förbättringsarbete i vården
Så tog sig Aleris hela vägen från spridda dokument till ett effektivt, digitalt och transparent kvalitetsarbete inom vård och omsorg.

Hör Aleris berätta mer