Mer effektiva arbetsprocesser för Aleris

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Mer effektiva arbetsprocesser för Aleris</span>
Skriven av
Maria Svanberg

Aleris hade ett tydligt mål med Stratsys: effektivisera sitt arbetssätt för att frigöra mer tid till att säkerställa bra vård till patienterna. I den här kundintervjun berättar Ewa Hellman, verksamhetsutvecklare, hur Aleris använder sig av Stratsys och om de lyckades nå sitt mål.

En av Aleris största utmaningar i Sverige är att de är utspridda på flera olika regioner i landet, men flera olika uppdragsgivare som ställer krav. Olika delar av organisationen fick använda sig av flera olika system vilket var både tids- och resurskrävande. Med Stratsys fick de ett verktyg där all information kunde samlas och vara tillgänglig för samtliga regioner.

I den här kundintervjun får du veta mer om hur Aleris arbetsprocesser har effektiviserats sedan implementeringen av Stratsys.