Kvalitetsarbete / Vård & omsorg • 1 min lästid

Mer effektiva arbetsprocesser för Aleris

kundcase

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Aleris hade ett tydligt mål med Stratsys: effektivisera sitt arbetssätt för att frigöra mer tid till att säkerställa bra vård till patienterna. I den här kundintervjun berättar Ewa Hellman, verksamhetsutvecklare, hur Aleris använder sig av Stratsys och om de lyckades nå sitt mål.

En av Aleris största utmaningar i Sverige är att de är utspridda på flera olika regioner i landet, men flera olika uppdragsgivare som ställer krav. Olika delar av organisationen fick använda sig av flera olika system vilket var både tids- och resurskrävande. Med Stratsys fick de ett verktyg där all information kunde samlas och vara tillgänglig för samtliga regioner.

I den här kundintervjun får du veta mer om hur Aleris arbetsprocesser har effektiviserats sedan implementeringen av Stratsys.

 

Se kundintervju