Mer effektiva arbetsprocesser för Aleris

Kvalitetsarbete Vård och omsorg Privat sektor

Aleris hade ett tydligt mål med Stratsys: effektivisera sitt arbetssätt för att frigöra mer tid till att säkerställa bra vård till patienterna. I den här kundintervjun berättar Ewa Hellman, verksamhetsutvecklare, hur Aleris använder sig av Stratsys och om de lyckades nå sitt mål.

En av Aleris största utmaningar i Sverige är att de är utspridda på flera olika regioner i landet, men flera olika uppdragsgivare som ställer krav. Olika delar av organisationen fick använda sig av flera olika system vilket var både tids- och resurskrävande. Med Stratsys fick de ett verktyg där all information kunde samlas och vara tillgänglig för samtliga regioner.

I den här kundintervjun får du veta mer om hur Aleris arbetsprocesser har effektiviserats sedan implementeringen av Stratsys.

 

HubSpot Video

Boka demo idag för att se vad Stratsys kan göra för er organisation