SOSFS 2011:9

Höj kvaliteten & öka patient- och brukarfokus

Samla allt kvalitetsarbete i en gemensam plattform och skapa förutsättningar för att rätt sak, görs på rätt sätt, vid rätt tillfälle. Ett komplett ledningssystem utifrån kvalitetssäkrade arbetssätt!

TESTA GRATIS    BOKA DEMO

"Stratsys har hjälpt oss att minska administrationen och fokusera mer på våra patienter"

Ewa Hellman | Verksamhetsutvecklare, Aleris

Funktioner

Kvalitetsarbetet inom vård och omsorg handlar om att aktivt förebygga oönskade händelser och arbeta med förbättringsområden. Stratsys har alla de smarta funktioner ni behöver för att effektivisera era processer och ta kvalitetsarbetet till nästa nivå.

Processorientering & Målstyrning

Visualisera era processer och koppla till uppsatta mål för förbättrad styrning och ledning.

Riskmatris

Synliggör risker och dess påverkan och sätt in åtgärder med tydligt fördelat ansvar.

Avvikelsestatistik

Följ er avvikelsestatistik över tid och mobilisera med insatser där det behövs.

Förbättringsarbete

Synliggör era förbättringsförslag och följ utvecklingen av det systematiska förbättringsarbetet.

Egenkontroller

Utför och följ upp era kontroller med stöd av enkla checklistor.

Rapporter

Ta fram rapporter och analyser med stöd av aktuell data och få en överblick av kvalitetsarbetet genom diagram och framsteg i realtid.

Att göra-lista

Få automatiska påminnelser för dina aktiviteter och deadlines samlade i en egen lista så inga uppgifter tappas bort.

Årshjul

Få en tydlig överblick över de viktigaste händelserna under året i det interaktiva årshjulet.

Flexibelt och anpassningsbart

Vi hjälper er gärna att anpassa våra produkter efter era specifika behov.

Läs mer i vår Kunskapshub!