Kvalitetsarbete med patient och brukare i fokus

Med Stratsys kan ni samla allt ert kvalitetsarbete i en gemensam plattform och skapa förutsättningar för att rätt sak görs på rätt sätt, vid rätt tillfälle. Ett heltäckande ledningssystem med fokus på det systematiska förbättringsarbetet. 
Boka demo Utforska produkten
QM-gadgets (1)

227 400 +

användare av Stratsys produkter och plattform.

200 +

system som går att integrera med Statsys.

500 +

kunder över hela världen.

Några av våra nöjda kunder

Planera

Planera för förbättringar

Kvalitetsarbetet planeras direkt i verktyget efter gällande lagar och föreskrifter. Processer och rutiner som behövs för att säkerställa kvalitet skapar en röd tråd genom hela organisationen. Det är enkelt att fördela ut ansvar, så att alla vet vad de ska göra och när det ska göras. Arbetet blir enhetligt och skapar förutsättningar för ett systematiskt förbättringsarbete.

Genomför

Följ utvecklingen i realtid

Ansvar kommer upp i en att-göra-lista och egenkontroller genomförs utifrån uppsatta checklistor. Utfall av kvalitetsindikatorer kan följas i realtid och avvikelsestatistik över tid. Den digitala riskmatrisen möjliggör proaktiva riskanalyser och åtgärder kan sättas in för att eliminera negativ påverkan på önskad kvalitet.

Följ upp

Utvärdera ert kvalitetsarbete

Vid utvärdering av organisationens kvalitetsarbete kan data och mätpunkter hämtas in från alla enheter. Ni slipper tidskrävande administration och frigör tid för analys och systematiskt utvecklingsarbete. Verktyget sammanställer all data per automatik och skapar fullständiga patientsäkerhets- och kvalitetsrapporter där utfall, åtgärder och förbättringsarbetet samlas.

Varför välja Stratsys verktyg för kvalitetsarbete för vård och omsorg?

Få en röd tråd

Få en samlad överblick över ert kvalitetsarbete och en röd tråd där riskanalyser, egenkontroller och avvikelser resulterar i förbättringar av era processer och rutiner.

Patienten i fokus

Anpassa kvalitetsarbetet efter er verksamhets behov. Åtgärderna når då ut till de som behöver det mest, era patienter och brukare.

Proaktivt riskarbete

Ni får en digital riskmatris som hjälper er att göra proaktiva riskanalyser.

Mindre administration

Med ett smidigt verktyg för kvalitetsarbete blir det enklare att hantera all administration och frigör tid till mer värdeskapande arbete.
Nulägesanalys

Gör en nulägeskoll på ert kvalitetsarbete

Få en snabb nulägesanalys av din organisations systematiska kvalitetsarbete. Testet består av ett antal bedömningspunkter inom olika områden kopplat till kvalitetsarbete.

Vad säger våra kunder om Stratsys?

Mer effektiva arbetsprocesser för Aleris

En av Aleris största utmaningar i Sverige är att de är utspridda på flera olika regioner i landet, men flera olika uppdragsgivare som ställer krav. Olika delar av organisationen fick använda sig av flera olika system vilket var både tids- och resurskrävande. Med Stratsys fick de ett verktyg där all information kunde samlas och vara tillgänglig för samtliga regioner.

Börja din resa med Stratsys redan idag

Vill du veta hur våra digitala verktyg kan hjälpa just din verksamhet? Låt en av våra experter skräddarsy en demo efter dina behov.