Kvalitetsarbete för vård och omsorg

Nå era mål med strukturerat kvalitetsarbete

Vill du arbeta systematiskt med ert förbättringsarbete och öka fokus på patienter och brukare? Med Stratsys verktyg samlar du allt kvalitetsarbete i en gemensam plattform. På så sätt skapar du rätt förutsättningar för er verksamhet.
kvalitetsarbete-vård-och-omsorg (1)

227 400 +

användare av Stratsys produkter och plattform.

200 +

system som går att integrera med Statsys.

500 +

kunder över hela världen.

Några av våra nöjda kunder

Planera

Planera för förbättringar

Du kan enkelt planera ditt kvalitetsarbete efter gällande lagar och föreskrifter. Som stöd har du funktioner för riskanalyser, egenkontroller och du kan fördela ut ansvar direkt i verktyget.
Förebygg

Följ utvecklingen i realtid

Du ser alla uppgifter i en egen att göra-lista. Du kan följa utfall av kvalitetsindikatorer i realtid och se avvikelsestatistik över tid. Den digitala riskmatrisen hjälper dig med proaktiva riskanalyser. På så sätt kan du snabbt sätta in förbättringsåtgärder.
Följ upp

Utvärdera ert kvalitetsarbete

När du ska utvärdera organisationens kvalitetsarbete kan du enkelt hämta in data och mätpunkter från alla enheter. Datan sammanställs automatiskt och verktyget skapar fullständiga patientsäkerhets- och kvalitetsrapporter med utfall och åtgärder.

Varför välja Stratsys verktyg för kvalitetsarbete för vård och omsorg?

Få en röd tråd

Du kan göra både riskanalyser och egenkontroller. Det ger er goda processer och rutiner genom hela organisationen.

Patienten i fokus

Du kan anpassa kvalitetsarbetet efter er verksamhets behov. Åtgärderna når då ut till de som behöver det mest, era patienter och brukare.

Proaktivt riskarbete

Du får en digital riskmatris som hjälper dig att göra proaktiva riskanalyser.

Mindre administration

Verktyget hämtar in data och mätpunkter från alla enheter. Du minskar administrationen och får ut större värde av din tid.
Nulägesanalys

Gör en nulägeskoll på ert kvalitetsarbete

Få en snabb nulägesanalys av din organisations systematiska kvalitetsarbete. Testet består av ett antal bedömningspunkter inom olika områden kopplat till kvalitetsarbete.

Vad säger våra kunder om Stratsys?

Mer effektiva arbetsprocesser för Aleris

En av Aleris största utmaningar i Sverige är att de är utspridda på flera olika regioner i landet, men flera olika uppdragsgivare som ställer krav. Olika delar av organisationen fick använda sig av flera olika system vilket var både tids- och resurskrävande. Med Stratsys fick de ett verktyg där all information kunde samlas och vara tillgänglig för samtliga regioner.
stratsys-swoosh-cta-banner

Börja din resa med Stratsys redan idag

Vill du veta hur våra digitala verktyg kan hjälpa just din verksamhet? Låt en av våra experter skräddarsy en demo efter dina behov.