Så lyfter du hållbarhetsfrågorna till styrelserummet

Personer i styrelserum diskuterar hållbarhetsfrågor
Skriven av
Maria Svanberg
Lästid
2 min

I dagens företagsvärld är hållbarhet inte längre en bifråga, utan en central aspekt för framgång och tillväxt. Med ökade krav på rapportering och ett växande tryck från investerare och kunder, är det avgörande att lyfta hållbarhetsfrågor till styrelsebordet. Vi har haft nöjet att samtala med Cecilia Almér, hållbarhetsexpert på Stratsys, för att få hennes bästa tips på hur du gör. 

Den här texten är en återpublicering av artikeln "Hållbarhetsansvarig: Så lyfter du hållbarhetsarbetet till styrelsebordet" som publicerades på Miljö & Utveckling 2023-09-20.  

Hur lyckas man väcka intresset för hållbarhetsfrågor internt?

Det varierar mellan olika bolag, men grundläggande för att lyckas med hållbarhetsarbetet är att ledningsgruppen är engagerad och kommunicerar att företaget ska satsa på frågan. Utan ledningens stöd blir arbetet inte framgångsrikt. Hållbarhetsfrågor behöver integreras i affärsmodellen och kärnverksamheten, och på så vis prioriteras, säger Ceclia Almér.
 
För många företag är hållbarhet inte en separat fråga längre, utan något som ska genomsyra hela företaget. Det räcker inte med ett mål att gå över till fossilfria bränslen, utan det handlar om att se till helheten och förstå att hållbarhet är ett helhetsbegrepp som innefattar ansvarstagande inom företaget. Vi behöver titta på hur vi påverkar och samt vilka risker och möjligheter som finns.

Lyft hållbarhet till styrelserummet

Vad bör en hållbarhetsansvarig göra för att driva hållbarhetsarbetet internt och få ledningen mer intresserad?

Det kräver samsyn och att ni tillsammans sätter vilken ambitionsnivå. Det handlar om att angripa mer akuta problem direkt, liksom att tänka långsiktigt och proaktivt. 

Ställ er själva frågan: 

  • Var befinner vi oss idag?
  • Vart vill vi vara om fem år och om tio år?
  • Diskutera sedan vilka insatser som krävs för att ni ska ta er dit.

Det är också viktigt att visualisera informationen på ett enkelt sätt, och att hålla styrelsen engagerad genom att utbilda i hållbarhetsfrågor. Förvänta dig inte att ledningsgruppen eller styrelsen ska titta på rådata. Underbygg dina argument med data som visar ekonomiska, miljömässiga och sociala fördelar med hållbarhetsinitiativ.

Du som hållbarhetsansvarig kan illustrera nuläget i diagram och kortfattad fakta som visar var ni befinner er i förhållande till era mål. För att verkligen visualisera värdet av hållbarhet behöver det rymmas inom er övergripande hållbarhetsstrategi.

Finns det några specifika punkter en hållbarhetsansvarig bör betona?

För att få med sig ledningen handlar det inte bara om att visa hur ni följer lagkrav och få dem att förstå vilka krav som är på gång utan även att lyfta fram möjligheterna. Om ni agerar nu och är i framkant, kan ni marknadsföra er som ett företag som tar ansvar inom dessa områden. Det kan utöka er kundkrets och stärka ert varumärke, vilket i sin tur kan ge er större marknadsandelar och locka nya talanger.
 
Visa hur hållbarhet kan vara en investering med ekonomisk avkastning. Framhäv hur hållbarhetsinitiativ kan minska kostnader, skapa nya affärsmöjligheter, stärka varumärket, minska risker och öka er attraktionskraft för investerare, avslutar Cecilia. 

Upptäck mer inom ämnet hållbarhet

Hållbarhet guide