EU taxonomi - vad, hur och varför?

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >EU taxonomi - vad, hur och varför?</span>
Skriven av
Erik Englund
Lästid
1 min

EU taxonomin är ett av de verktyg som ska hjälpa oss att bli klimatneutrala till 2050. Men vad innebär egentligen EU taxonomi för Sverige och svenska företag? Här reder vi ut vad begreppet betyder, vem som berörs av det och hur det kan komma att påverka din verksamhet.

Vad är EU taxonomi?

EU taxonomin kom till den 18 juni 2020 och är ett regelverk som hjälper till att klassificera miljömässigt hållbara ekonomiska investeringar. Syftet med EU taxonomin är att på sikt nå Parisavtalet om klimatneutralitet till 2050.

I EU taxonomins riktlinjer definieras vad som är en miljömässigt hållbar ekonomisk investering med hjälp av ett gemensamt klassificeringssystem. För att en verksamhet ska klassificeras som miljömässigt hållbar behöver den väsentligt bidra till minst ett av EU taxonomins sex miljömål, inte orsaka skada för något av målen och leva upp till vissa sociala minimumskyddsåtgärder.

EU taxonomins sex miljömål:

 1. Begränsning av klimatförändringar
 2. Anpassning till klimatförändringar
 3. Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser
 4. Övergång till cirkulär ekonomi
 5. Förebyggande och begränsning av föroreningar
 6. Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem

Vilka aktörer omfattas av EU taxonomin?

Vilka sektorer omfattas av EU taxonomin?

 • Skogsnäring
 • Vatten, avlopp, avfall och sanering
 • Transport
 • Tillverkning
 • Energi
 • Information och kommunikation
 • Vetenskap och teknik
 • Bank, finans och försäkring
 • Bygg- och fastighet

EU taxonomi i Sverige

Hur kommer då svenska företag att påverkas av EU taxonomin? Regeringen menar att den kommer att gynna svenska företag, genom att göra dem mer attraktiva för investerare. I Sverige har vi redan kommit långt i omställningen till en miljömässigt hållbar ekonomi, vilket kan leda till ökad konkurrenskraft framöver.

Det finns också en uttalad oro från det svenska näringslivet. Framför allt inom sektorer som biobränsle, kärnkraft, skogsbruk och vattenkraft, som troligen inte kommer bedömas vara tillräckligt miljövänliga.

Hur EU taxonomin tas emot av svenska företag och vad utfallet blir återstår att se. Det är tänkt att regelverket ska tillämpas från och med den 1 januari 2022.

Vill du läsa mer om hållbarhetsarbete? Ladda ner guiden ”Hållbarhetsstyrning – så blir det rätt från början” på länken nedan.

Ladda ner guiden här