Vem är du?

I Stratsys verktyg finns det olika behörighet beroende på vilken roll du har. Läs mer nedan om de olika rollerna, för att veta vilken utbildning som passar dig.

Se utbildningar

Olika roller i Stratsys

Användare
Alla som har ett användarkonto i Stratsys som ska arbeta i verktyget, oavsett behörighetsnivå.

Lokal Administratör
Du som har fördjupad kunskap om olika nodtyper och kan stötta användare som ska planera och följa upp. Som lokal administratör kan du även administrera enklare delar av systemet för sin organisationstillhörighet med underliggande. Du är en länk mellan superadministratör och användare.

Modelladministratör
Som modelladministratör har du full behörighet över en modell i systemet. Du  förstår och kan hantera modellspecifika inställningar. Du är en länk mellan superadministratör och användare.

Superadministratör
Superadministratören har full behörighet och det övergripande systemansvaret i organisationen. Superadministratören förstår och kan hantera databasövergripande inställningar. Du är en länk mellan Stratsys och alla administratörer.

Rapportadministratör
Som Rapportadministratör kan du skapa och administrera egna rapporter, samt anpassa enhetsanpassa rapporter från en ovanliggande enhet. Du kan hjälpa användare i organisationen i frågor om rapporter. Rollen som rapportadministratör kombineras alltid med en annan roll.

Läs mer om våra utbildningar

Klicka här