Video

Vertikal dialog och vikten av metod för att få effekt i sin styrning

Hur förenklas dialogen mellan politik och tjänstemän gällande utveckling i den politiska viljeriktningen och önskad kvalitet? I denna video får du ta del av hur man förenklar planering och uppföljningsprocessen för sina chefer.

Tobias Edoff, Planeringschef i Tranemo kommun och Erika Gräns, Produktexpert Verksamhetsstyrning och ledning kommer samtala och djupdyka i styrningsfrågor.

I den här videon får du ta del av:

  • Hur vertikal dialog kan fungera som kontroll och främja utveckling
  • Tranemo kommuns förändringsresa, lärdomar och Tobias erfarenheter som en del i förändringen
  • Hur Tranemo använder Stratsys Verksamhetsplanering, Meetings och Do-board i sin styrning.
  • Framtagning av metodstöd, förankringen och dialogen med politiken

Upptäck hur Stratsys kan göra din organisation mer effektiv

Stratsys-CTA-3D-arcs