Video

EU-Taxonomin - Vad är det?

Den här videon är del 1 av 4 i en serie om Taxonomi.

Välkommen till första delen i en videoserie om taxonomi programledd av Erik Englund, Stratsys Hållbarhetsansvarige. I den här delen får du veta vad taxonomin innebär, vilka branscher som behöver förhålla sig till den och hur bolag kan rapportera enligt taxonomin.

Upptäck hur Stratsys kan göra din organisation mer effektiv

Stratsys-CTA-3D-arcs