Arbeta framgångsrikt med dubbel väsentlighetsanalys

För att säkerställa en relevant och trovärdig hållbarhetsrapportering som uppfyller lagkraven i CSRD och följer ESRS, utgör dubbel väsentlighetsanalys det grundläggande arbetet. Stratsys erbjuder ett digitalt stöd som inte bara förenklar arbetsprocessen med analysen utan också säkerställer att ni möter kraven.

double-materiality

Samla information och analys på ett ställe

Konsolidera all information och analys i ett system. Med en överblick av arbetet blir det enklare att skapa engagemang i hela organisationen och gör informationen lättillgänglig, transparent och delbar. 

Skapa struktur med en enhetlig process

Arbeta effektivt och enhetligt med djupgående analys av både konsekventiell och finansiell väsentlighet där ni kan utgå från den flexibilitet som behövs för att passa er organisations unika behov.

Välj på vilken nivå analysen ska genomföras

Välj själva på vilken nivå ni vill genomföra analysen, antingen top down på koncernnivå eller bottom up på dotterbolagsnivå.

Få kontroll på väsentliga hållbarhetsfrågor

  • Strukturera kraven i ESRS-standarder för att förenkla genomförandet av bedömningar av påverkan, risker och möjligheter.
  • Slipp uppfinna hjulet själv genom att utgå från en färdig process.
  • Använd processen för att identifiera, bedöma, hantera och följa upp era väsentliga hållbarhetsfrågor.
distribution-risk-value

Involvera nyckelintressenter

Väsentlighetsbedömningen behöver genomgående utföras i dialog med påverkade intressenter för att försäkra att bedömningen blir korrekt och för att säkerställa att resultatet är fullständigt.

  • I Stratsys kan du enkelt dokumentera involveringen med nyckelintressenter.
  • Dokumentationen kan inkludera typ av dialog, synpunkter och intresse per ämne, samt hur dessa synpunkter har omhändertagits.
dokumentera-involvering-med-intressenter (1)

Effektivisera rapporteringen

Generera enkelt rapporter och dokumentation som visar resultaten av den dubbla väsentlighetsanalysen.

  • Använd Stratsys för att enkelt skapa rapporter baserade på er samlade data och dokumentation.
  • Detta sparar värdefull tid och effektiviserar kommunikationen av väsentliga hållbarhetsfrågor både internt och externt.
sustainability-report-list

Fler funktioner för ett framgångsrikt arbete

Hållbarhetsstrategi

Utifrån bedömningen av vad som är väsentligt kan ni använda Stratsys för att utveckla hållbarhetsstrategier, samla in data till relevanta KPI:er, definiera målsättningar och skapa detaljerade aktivitetsplaner.

Stratsys AI

Genom att generera förslag på aktiviteter som kan genomföras för att uppnå ett specifikt mål hjälper Stratsys AI dig att arbeta både snabbare och smartare med er hållbarhetsstrategi.

Ansvarsfördelning

Fördela uppgifter som datainsamling, åtgärdsförslag och uppföljning i form av kommentarer till olika personer på ett enkelt sätt.

Riskhantering

I Stratsys finns vyer som samlar upp identifierad påverkan samt identifierade risker och möjligheter. Här kan du arbeta vidare med hanteringen av dessa genom att skapa åtgärder samt utvärdera utfall.

Upptäck fler fördelar med Stratsys hållbarhetsprodukt

Att arbeta systematiskt med dubbel väsentlighetsanalys är en grundläggande del i vår produkt för Hållbarhetstyrning. Upptäck ett mer effektivt och strukturerat arbetssätt med CSRD/ESRS i er organisation. 

sustainability-management-bashboard (1)
background-3d-blobs-stratsys (1)

Upptäck hur Stratsys kan stötta er i det strategiska hållbarhetsarbetet

Stratsys-CTA-3D-arcs