On demand-webinar

Dubbel väsentlighets­bedömning enligt CSRD

Regelverket CSRD med tillhörande standarder påverkar i stort sett alla delar av bolagens hållbarhetsarbete. En välgrundad väsentlighetsbedömning ger bolag en bättre förståelse för de hållbarhetsområden de ska prioritera i sin rapportering och i sitt strategiarbete framöver.

Men vad innebär dubbel väsentlighetsbedömning och vilka delar ska ingå? Var ska man börja och vad leder resultatet till?  

I det här webinaret går vi igenom ramarna för hur dubbel väsentlighetsbedömning enligt ESRS ska genomföras och ger er konkreta tips på vägen.

mint-colored-background-hero-banner

Talare

Cecilia Almér

Sustainability Expert, Stratsys

Cecilia arbetar som hållbarhetsexpert på Stratsys med särskilt fokus på de nya kraven kring hållbarhetsrapportering. Hon har stor erfarenhet av att arbeta både på strategisk och operativ nivå inom en rad olika branscher.

Nicoline Emnell

Sales Product Manager Sustainability , Stratsys

Erfarenhet av försäljning, projektledning och implementering av systemstöd kopplat till Hållbarhet.

Det här får du med dig

Detta webinar riktar sig till dig som arbetar med ekonomi och/eller hållbarhet inom privat sektor eller kommunala bolag och ger dig fördjupade insikter om:

  • CSRD och ESRS 
  • Vad Dubbel väsentlighet innebär och vilka delar som ska ingå
  • Praktiska tips och råd kring hur dubbel väsentlighetsbedömning ska genomföras

  • Konkreta nästa steg att ta med dig i ert hållbarhetsarbete
woman-working-in-stratsys-platform (1)

Du har väl inte missat våra andra event & webinar?

mint-colored-background-cta-banner