CSRD Insights

– Experternas bästa råd och spaningar

  • Ta chansen att fördjupa dig inom CSRD & ESRS
  • Se eventet On-demand här

 

Group 5069

Se hela eventet On-demand

Se alla pass var för sig

Pass1

Nya krav på den strategiska processen

CSRD ställer nya krav på den strategiska aspekten och förmågan att visa på progress - vad man faktiskt GÖR och hur det går med företagets hållbarhetsarbete.

pass2

Panelsamtal om dubbel väsentlighetsanalys

Lyssna till panelens samtal om hur man tar sig an den dubbla väsentlighetsanalysen, en nyckelaspekt inom hållbarhetsrapportering. 

pass3

Scope 3 - Utmaningar men också ökad förståelse för sin värdekedja

I genomsnitt har företag cirka 90 procent av hela värdekedjans utsläpp av växthusgaser i scope 3.

pass4

Hållbara affärer: Lönsamhet och hållbarhet hänger ihop. Vi visar er hur

Vi pratar med Elin Nilsson från Goodpoint om sambandet mellan lönsamhet och hållbarhet och hur affärsnyttan kan kommuniceras på bästa sätt för att få gehör hos ledning och kollegor. 

pass5

Samtal om ökade krav på due diligence

Vi diskuterar strategier och åtgärder som organisationer kan vidta för att hantera kontroll- och riskaspekter i hela värdekedjan och förbättra transparensen enligt hållbarhetspraxis.

pass6

Revision av hållbarhetsrapporteringen

Hur sker granskning utifrån ESRS (European Sustainability Reporting Standards) den dubbla väsentlighetsanalysen och rapporteringen i förhållande till den finansiella rapporteringen. 

pass7

Hållbarhetschefen om EU:s kommande krav

Akademiska hus är ett av Sveriges största fastighetsbolag med målsättning att vara klimatneutrala år 2035. Med Erik i spetsen jobbar de dedikerat för att vara transparenta på sin resa mot en cirkulär affärsmodell.

Lyssna till talare från

BDO_logo_logotype
celcia logo
2050-orange-logo-utan-tag_v6
MicrosoftTeams-image (244)-1-1
akademiskahus-3x2-920x400-1
Stratsys-logo-deep-blue

Lär dig mer från branschens vassaste experter

Stratsys presenterar stolt ett fördjupningsevent kring CSRD med några av branschens främsta experter inom hållbarhetsrapportering.

  • Lyssna till paneldiskussioner
  • Insiktsfulla föredrag
  • Få klarhet i dina frågor
IMG_2758 2

Talare

Erik Florman

Hållbarhetschef, Akademiska Hus

Erik jobbar idag som Hållbarhetschef på Akademiska Hus sedan ett och ett halvt år tillbaka. Erik har sedan tidigare många års erfarenhet från Hållbarhetsrelaterade roller, bland annat som hållbarhetschef på Kungsleden och gruppchef på hållbar affärsutveckling på Skanska.

Pia Rudolfsson Goyer

Senior Advisor, Celsia

Med lång erfarenhet inom mänskliga rättigheter och näringsliv är Pia expert på etiska investeringar och företagsansvar. Idag arbetar hon med produktutveckling på Celsia. Hon ger också råd till investerare och företag om mänskliga rättigheter och har bland annat arbetat 10 år i Etikrådet som ger råd till Norges Bank.

Markus Håkansson

Partner och Auktoriserad revisor, BDO

Markus är sedan 2002 verksam i revisionsbranschen och har stor erfarenhet från både finansiell revision, finansiell rådgivning samt hållbarhetsrevision och icke finansiell rådgivning. Markus ingår sedan 14 år Förenade Auktoriserade Revisorers (FAR) hållbarhetsgrupp.

Elin Nilsson

Konsult, Goodpoint

Elin är ansvarig för affärsområde Hållbara affärer och CSRD-expert på Goodpoint. Har lång erfarenhet av att rådge privata och offentliga verksamheter i lönsam verksamhetsstyrning och rapportering inom hållbarhetsfaktorerna environmental, social och governance (ESG)

Göran Erselius

Senior konsult & Grundare, 2050

Göran har en lång konsulterfarenhet inom energi, klimat och miljö. Tack vare sin framstående expertis inom växthusgasberäkning och redovisning är Göran en eftertraktad specialist och utbildare inom sitt område.

Anna Essehag

Affärsenhetschef, 2050

Anna besitter en gedigen kunskap inom hållbarhetsområdet och har lång erfarenhet från olika roller inom näringsliv, offentlig sektor, EU och FN. Hon en uppskattad utbildare, föreläsare och van workshopledare.

Cecilia Almér

ESG Lead, Stratsys

Cecilia arbetar som hållbarhetsexpert på Stratsys med särskilt fokus på de nya kraven kring hållbarhetsrapportering. Hon har stor erfarenhet av att arbeta både på strategisk och operativ nivå inom en rad olika branscher.

Sanna Fredriksson

Produktexpert hållbarhet, Stratsys

Produktansvarig på Stratsys inom området Hållbarhetsstyrning. Bred erfarenhet av att driva projekt och systemimplementationer kopplat till strategiska processer, från både kund- och leverantörssidan. Sanna kommer tillsammans med Nicoline guida dig genom ett fullspäckat event.

Nicoline Emnell

Sales Product Manager Sustainability , Stratsys

Erfarenhet av försäljning, projektledning och implementering av systemstöd kopplat till Hållbarhet.

Agenda - upptaderas löpande

Introduktion till dagen

Vi hälsar alla deltagare välkomna och startar igång med en kort introduktion. 

Pass 1

CSRD - nya krav på den strategiska processen

CSRD ställer nya krav på den strategiska aspekten och förmågan att visa på progress - vad man faktiskt GÖR och hur det går med företagets hållbarhetsarbete. Vi sammanfattar vad som krävs för att uppfylla de strategiska krav som uppstår när CSRD implementeras och diskuterar dess påverkan på företagets hållbarhetsstrategi och affärsutveckling.

Pass 2

Panelsamtal om dubbel väsentlighetsanalys

Lyssna till panelens samtal om hur man tar sig an den dubbla väsentlighetsanalysen, en nyckelaspekt inom hållbarhetsrapportering. Ta del av konkreta råd och bästa praxis för att framgångsrikt genomföra denna analys och utnyttja dess resultat för att förbättra företagets hållbarhetsinsatser.

Pass 3

Scope 3 - Utmaningar men också ökad förståelse för sin värdekedja

I genomsnitt har företag cirka 90 procent av hela värdekedjans utsläpp av växthusgaser i scope 3. För att kunna beskriva och förstå en verksamhets klimatpåverkan behöver därför scope 3-utsläppen beräknas. Hur ska detta göras utan att det förenklas till oanvändbarhet eller att orimliga resurser behöver läggas på rapportering? Hur kan modern teknik användas och var ligger fallgroparna?

Pass 4

Hållbara affärer: Lönsamhet och hållbarhet hänger ihop. Vi visar er hur

Vi pratar med Elin Nilsson från Goodpoint om sambandet mellan lönsamhet och hållbarhet och hur affärsnyttan kan kommuniceras på bästa sätt för att få gehör hos ledning och kollegor. 

Pass 5

Samtal om ökade krav på due diligence

Framtidssäkra din organisation genom att utforska de kommande kraven inom CSDD (Corporate Sustainability Due Diligence). Vi diskuterar strategier och åtgärder som organisationer kan vidta för att hantera kontroll- och riskaspekter i hela värdekedjan och förbättra transparensen enligt hållbarhetspraxis.

Pass 6

Revision av hållbarhetsrapporteringen

Få insikter om hur granskningen av hållbarhetsrapporteringen kommer att genomföras. Hur sker granskning utifrån ESRS (European Sustainability Reporting Standards) den dubbla väsentlighetsanalysen och rapporteringen i förhållande till den finansiella rapporteringen. Vi diskuterar hur man förbereder sig för en smidig och framgångsrik revision av företagets hållbarhetsrapporter.

Pass 7

Hållbarhetschefen om EU:s kommande krav

Akademiska hus är ett av Sveriges största fastighetsbolag med målsättning att vara klimatneutrala år 2035. Med Erik i spetsen jobbar de dedikerat för att vara transparenta på sin resa mot en cirkulär affärsmodell. Hur ser hållbarhetschefen Erik Florman på de kommande kraven från EU gällande hållbarhetsrapportering?

Sammanfattning & avslut

Avslutningsvis sammanfattar vi dagens diskussioner och presenterar de viktigaste insikterna och lärdomarna.