CSRD Insights

– Experternas bästa råd och spaningar  

Ta chansen att fördjupa dig inom CSRD & ESRS

Kostnadsfritt digitalt event

18 oktober kl 10:00-12:00

Group 5153 (2)

Lyssna till talare från

Lär dig mer från branschens vassaste experter

Stratsys presenterar stolt ett fördjupningsevent kring CSRD med några av branschens främsta experter inom hållbarhetsrapportering. 

Lyssna till paneldiskussioner

Insiktsfulla föredrag

Få klarhet i dina frågor

Ämnen och diskussioner i fokus

Dubbel väsentlighetsanalys

Få handfasta tips på hur du genomför arbetet på bästa sätt.

Scope 3

Strategier för datainsamling kopplade till Scope 3 - en spaning framåt.

Affärsnytta

Hur hänger hållbarhet och lönsamhet ihop? Vi visar dig hur.

Hur arbetar andra?

Få konkreta exempel på hur andra företag arbetar.

CSDD

Hur framtidssäkrar du organisationen inför de kommande kraven?

Rapportering

Hur kommer granskningen av rapporteringen för ESRS gå till och vad bör man fokusera på?

Talare

Erik Florman

Hållbarhetschef, Akademiska Hus
Erik jobbar idag som Hållbarhetschef på Akademiska Hus sedan ett och ett halvt år tillbaka. Erik har sedan tidigare många års erfarenhet från Hållbarhetsrelaterade roller, bland annat som hållbarhetschef på Kungsleden och gruppchef på hållbar affärsutveckling på Skanska.

Pia Rudolfsson Goyer

Senior Advisor, Celsia
Med lång erfarenhet inom mänskliga rättigheter och näringsliv är Pia expert på etiska investeringar och företagsansvar. Idag arbetar hon med produktutveckling på Celsia. Hon ger också råd till investerare och företag om mänskliga rättigheter och har bland annat arbetat 10 år i Etikrådet som ger råd till Norges Bank.

Markus Håkansson

Partner och Auktoriserad revisor, BDO
Markus är sedan 2002 verksam i revisionsbranschen och har stor erfarenhet från både finansiell revision, finansiell rådgivning samt hållbarhetsrevision och icke finansiell rådgivning. Markus ingår sedan 14 år Förenade Auktoriserade Revisorers (FAR) hållbarhetsgrupp.

Elin Nilsson

Konsult, Goodpoint
Elin är ansvarig för affärsområde Hållbara affärer och CSRD-expert på Goodpoint. Har lång erfarenhet av att rådge privata och offentliga verksamheter i lönsam verksamhetsstyrning och rapportering inom hållbarhetsfaktorerna environmental, social och governance (ESG)

Göran Erselius

Senior konsult & Grundare, 2050
Göran har en lång konsulterfarenhet inom energi, klimat och miljö. Tack vare sin framstående expertis inom växthusgasberäkning och redovisning är Göran en eftertraktad specialist och utbildare inom sitt område.

Anna Essehag

Affärsenhetschef, 2050
Anna besitter en gedigen kunskap inom hållbarhetsområdet och har lång erfarenhet från olika roller inom näringsliv, offentlig sektor, EU och FN. Hon en uppskattad utbildare, föreläsare och van workshopledare.

Cecilia Almér

Hållbarhetsexpert, Stratsys
Cecilia arbetar som hållbarhetsexpert på Stratsys med särskilt fokus på de nya kraven kring hållbarhetsrapportering. Hon har stor erfarenhet av att arbeta både på strategisk och operativ nivå inom en rad olika branscher.

Sanna Fredriksson

Produktexpert hållbarhet, Stratsys
Produktansvarig på Stratsys inom området Hållbarhetsstyrning. Bred erfarenhet av att driva projekt och systemimplementationer kopplat till strategiska processer, från både kund- och leverantörssidan. Sanna kommer tillsammans med Nicoline guida dig genom ett fullspäckat event.

Nicoline Emnell

Account Executive Hållbarhet, Stratsys
Erfarenhet av försäljning, projektledning och implementering av systemstöd kopplat till Hållbarhet. Nicoline kommer tillsammans med Sanna guida dig genom ett fullspäckat event.

Agenda - uppdateras löpande

Introduktion till dagen
Vi hälsar alla deltagare välkomna och startar igång med en kort introduktion. 
Pass 1

Utmaningar inom CSRD

CSRD ställer nya krav på den strategiska aspekten och förmågan att visa på progress - vad man faktiskt GÖR och hur det går med företagets hållbarhetsarbete. Vi sammanfattar vad som krävs för att uppfylla de strategiska krav som uppstår när CSRD implementeras och diskuterar dess påverkan på företagets hållbarhetsstrategi och affärsutveckling.
Pass 2

Paneldiskussion om dubbel väsentlighetsanalys

Lyssna till panelens samtal om hur man tar sig an den dubbla väsentlighetsanalysen, en nyckelaspekt inom hållbarhetsrapportering. Ta del av konkreta råd och bästa praxis för att framgångsrikt genomföra denna analys och utnyttja dess resultat för att förbättra företagets hållbarhetsinsatser.
Pass 3

Scope 3 - Utmaningar men också ökad förståelse för sin värdekedja

I genomsnitt har företag cirka 90 procent av hela värdekedjans utsläpp av växthusgaser i scope 3. För att kunna beskriva och förstå en verksamhets klimatpåverkan behöver därför scope 3-utsläppen beräknas. Hur ska detta göras utan att det förenklas till oanvändbarhet eller att orimliga resurser behöver läggas på rapportering? Hur kan modern teknik användas och var ligger fallgroparna?
Pass 4

Revision av hållbarhetsrapporteringen

Få insikter om hur granskningen av hållbarhetsrapporteringen kommer att genomföras. Hur sker granskning utifrån ESRS (European Sustainability Reporting Standards) den dubbla väsentlighetsanalysen och rapporteringen i förhållande till den finansiella rapporteringen. Vi diskuterar hur man förbereder sig för en smidig och framgångsrik revision av företagets hållbarhetsrapporter.
Pass 5

Samtal kring kommande krav inom CSDD

Framtidssäkra din organisation genom att utforska de kommande kraven inom CSDD (Corporate Sustainability Due Diligence). Vi diskuterar strategier och åtgärder som organisationer kan vidta för att hantera kontroll- och riskaspekter i hela värdekedjan och förbättra transparensen enligt hållbarhetspraxis.
Pass 6

Hållbarhetschefen om EU:s kommande krav

Akademiska hus är ett av Sveriges största fastighetsbolag med målsättning att vara klimatneutrala år 2035. Med Erik i spetsen jobbar de dedikerat för att vara transparenta på sin resa mot en cirkulär affärsmodell. Hur ser hållbarhetschefen Erik Florman på de kommande kraven från EU gällande hållbarhetsrapportering?
Sammanfattning & avslut
Avslutningsvis sammanfattar vi dagens diskussioner och presenterar de viktigaste insikterna och lärdomarna. 

Säkra din plats idag