Mäta, beräkna och rapportera växthusgasutsläpp

Verksamhetens guide till att förstå GHG-protokollet.

Idag kräver såväl interna som externa intressenter att verksamheter är transparenta med sina växthusgasutsläpp. I den här guiden får ni veta hur er organisation på bästa sätt kan mäta, beräkna och minska utsläpp med hjälp av GHG-protokollet.

I den här guiden får du veta hur du:
Identifierar områden där ni har störst möjlighet att minska GHG-utsläpp
Bestämmer systemgränser för vad ni ska mäta och inte
Väljer rätt emissionsfaktorer för din verksamhet
GHG-guide
Ladda ner guiden