Balco samlar hela koncernen i Stratsys verktyg för hållbarhetsstyrning

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Balco samlar hela koncernen i Stratsys verktyg för hållbarhetsstyrning</span>
Skriven av
Maria Svanberg
Lästid
1 min

Minimerad risk för felberäkningar, samlad blick på hållbarhetsarbetet och mindre individberoende är några av effekterna som Balco sett efter att ha implementerat Stratsys. Här berättar Kerstin Hessmann och Henrik Nilsson på Balco hur de jobbar med Stratsys hållbarhetsprodukt och vad de har för ambitioner med systemet framåt.

Bakgrund

Balco är ett svenskt företag som arbetar med att utveckla, tillverka och montera balkongsystem och inglasningar. Företaget har sitt säte i Växjö med dotterbolag i Danmark, Norge, Tyskland, Nederländerna och England. Deras mål är att leverera klimatsmarta produkter med minimal klimatpåverkan och vara branschledande inom miljöarbete.

Innan Balco implementerade Stratsys hanterade man främst hållbarhetsarbetet i Excel. Målet med Stratsys är att få en samlad överblick på hållbarhetsarbetet och att hela koncernen ska kunna rapportera in på samma sätt. 

– När vi arbetade med Excel fanns det ingen möjlighet till att få konsoliderade beräkningar. I Stratsys har vi stöd genom att kunna använda emissionsfaktorer, samt att kunna konsolidera hållbarhetssiffrorna, inleder Kerstin. Nu kan vi på ett enkelt sätt få fram all data och jämföra med tidigare perioder, det ger oss väldigt mycket mer trygghet i rapporteringen. 

Mindre individberoende och bättre översikt på hållbarhetsdata

– Med Stratsys har vi fått in hela koncernen i samma system, vilket är en oerhörd fördel, fortsätter Henrik. Innan var vi till stor del individberoende och om någon råkade ta fel på en formel så kunde det bli felberäkningar. Nu har vi möjlighet att sprida ut arbetet på fler personer och har stöd för beräkningar i systemet.

I framtiden hoppas Balco få in fler nyckeltal i Stratsys och knyta det till handlingsplaner för att samla hela hållbarhetsarbete i systemet. För att koncernledningen ska kunna aggregera det som sker i samtliga bolag och ta beslut efter gruppens bästa, förklarar Henrik. 

– En annan fördel är att vi kan se historiska data och jämföra mellan bolag. Vi vet att vi kan lita på den data vi får ut och kan känna oss trygga med att det vi rapporterar vidare är den sanning vi vill ge, avslutar Henrik.