Video

Stratsys LIVE 2021 - Get things done!

Tydlig struktur - en förutsättning för agil styrning. Vi diskuterar varför långa målkedjor skapar omotiverade medarbetare och varför målkedjor är bra i teorin men svårare i praktiken. Förutom att leda team och organisationer, så leder vi även oss själva. Ta del av exempel på hur du skapar rätt förutsättningar för självledarskap och ledning av team. Vi kommer även in på hur utveckling med fördel sker horisontellt i organisationen, genom rätt kompetens vid rätt tillfälle.

Vi gör även digitala besök hos några av våra kunder som bjuder på tips och erfarenheter om hur de har lyckats få både ett ökat internt engagemang och säkerhets-, och användarfunktioner i världsklass.

TALARE: Erika Gräns & Charlotte Landström

Upptäck hur Stratsys kan göra din organisation mer effektiv

Stratsys-CTA-3D-arcs