Video

Det nya normala – Hur agerar vi och hanterar de nya utmaningarna inom cyberhot?

Som en följd av den ökande digitaliseringen har cyberhoten under flera år klättrat på listan över de allvarligaste företagshoten. I flera oberoende undersökningar tydliggörs att cyberhot är det största hotet mot organisationer och företag under 2020. Inte minst när det ”nya normala” innebär att majoriteten av personalen arbetar hemifrån, vilket skapar nya attackytor för en angripare som vill komma åt företagens nätverk och kritiska tillgångar. Detta skapar ett allt större fokus på cyberhot och även krav på att bolagens informationssäkerhetsarbete behöver genomföras på ett strukturerat sätt med vedertagna metoder.

I denna video diskuterar vi hur omvärldens krav - både från kunder och myndigheter - påverkar bolagens informationssäkerhetsarbete och hur man ser till att informationssäkerheten blir en del av det stora hela.

Vi går bland annat  igenom följande:

  • Vikten av ett strukturerat informationssäkerhetsarbete
  • Hur olika IT-miljöer kan hanteras utifrån cyberhotens ökade närvaro
  • Hur informationssäkerhet blir en del av det stora hela.

Upptäck hur Stratsys kan göra din organisation mer effektiv

Stratsys-CTA-3D-arcs