Cybersäker framtid

– Strategier och förberedelser i osäkra tider

  • Experternas råd och bästa praxis
  • Se eventet On-demand här
experter-inom-cybersakerhet
Hero-standard-large-text-infosec3

Se hela eventet On-demand

Lyssna till talare från

Avanza_logotyp
Delphi_logo_svart_vanlig
pwc_logo
seadot-cs-rgb-blue_logo
verdane_logo-1
Advania-black-CMYK-1

Lär dig mer från branschens vassaste experter

Att cyberhot av olika slag kommer att öka i framtiden råder det inga tvivel om. Alla organisationer, oavsett bransch, kommer förr eller senare att drabbas. Att hålla sig uppdaterad om de senaste lagarna, reglerna och standarderna samt vidta nödvändiga åtgärder för att upprätthålla cyberhygien och stärka resiliensen blir avgörande.

Missa därför inte ett gyllene tillfälle att få lyssna till några av de främsta experterna inom GRC-området. Ta del av deras insikter, framåtblickar och praktiska råd för att maximera din beredskap.

Vad kan du förvänta dig?
  • Paneldiskussioner och expertföreläsningar

  • En djupdykning i NIS2 och DORA

  • Konkreta tips och exempel

IMG_2745 1

Talare

Agnes Hammarstrand

Partner och advokat, Delphi

Agnes är känd advokat inom IT, cloud, GDPR och digitalisering. Hon hjälper företag att skriva avtal inom området, gör riskbedömningar samt ger råd om vad som är lagligt och inte.

Jens Veho

Informationssäkerhetskonsult, Advania

Jens är informationssäkerhetskonsult på Advania. Han har jobbat både operativt och strategiskt med informations- och IT-säkerhet i offentlig och privat sektor. Arbetet inbegriper att vägleda organisationer till en säkrare och tryggare hantering av sin information.

Pernilla Rönn

Vice VD och senior rådgivare, Seadot Cybersecurity

Pernilla har jobbat inom informations- och cybersäkerhetsområdet i nästan 20 år i olika ledande roller. Hon har lång erfarenhet av governance, risk och compliance inom olika sektorer.

Marcus Ellman

CRO, Avanza

Marcus är CRO på Avanza och har tidigare erfarenhet från olika roller inom Swedbank samt som konsult på EY, Deloitte och Andersen.

Kevin Aytap

Säkerhetschef, Avanza

Kevin är säkerhetschef på Avanza och har tidigare erfarenhet som bl.a. CISO på Sveriges Riksbank och SEB. Kevin är beställare av- och sitter i styrgruppen för Avanzas DORA-implementeringsprojekt. ​

Thomas Baasnes

Cybersecurity Director, Verdane

Thomas började på Verdane Elevate 2022. Han har arbetat inom cybersäkerhetsområdet sedan 2016, med erfarenhet som CISO, teamleader och rådgivare inom IT, finans och statliga industrier.

Henrik Berg

CTO, Verdane

Henrik började på Verdane som Chief Technology Officer i juni 2020. Henrik är en erfaren CTO med 25 års erfarenhet och har varit nyckeln till att skala flera SaaS-företag genom sin expertis inom både strategi, metodik och organisationsförändringar. Henrik leder också det tvärfunktionella Verdane AI Center of Excellence.

Per Gustavsson

CISO, expert & föreläsare, Stratsys

Per är CISO, framstående föreläsare och forskare vid C4I & Cyber Center vid George Mason University samt Högskolan i Skövde. Per fokuserar på att upprätthålla ett starkt informationssäkerhetsarbete och rådgör kring vad som är lämpligt och olämpligt i det digitala landskapet.

Magnus Lindkvist

Cyber Security Advisory, PwC

Magnus har 25+ års erfarenhet inom det internationella säkerhetssamfundet. Magnus expertis ligger inom Cloud Security, Incident Response, Secure Development lifecycle, Risk Management och utbildning/public speaking kring cybersäkerhet.

Max Kollberg

GRC Specialist, Stratsys

Max ansvarar för tillväxten och utvecklingen av Stratsys GRC-produkter. Han har tidigare implementerat Stratsys GRC-produkter hos ett stort antal kunder och stöttat dem i att utveckla och optimera sina processer inom områden som informationssäkerhet, dataskydd, internkontroll och riskhantering.

Olof Indal

Senior Projektledare GRC, Stratsys

Olof är projektledare på Stratsys och implementerar Stratsys GRC-produkteter hos både offentlig- och privat sektor. I detta ingår att stötta kunder i att optimera processer och skapa överblick över arbetet inom informationssäkerhet, dataskydd, internkontroll och riskhantering.

Agenda

Introduktion till dagen

Vi hälsar alla deltagare välkomna och startar igång med en kort introduktion av agendan. 

Pass 1

Riskhantering 2.0: Att navigera i en komplex företagsvärld

Marcus Ellman, CRO, och Kevin Aytap, säkerhetschef på Avanza, berättar om hur traditionella riskmatriser kan vara vilseledande och varför det är viktigt för VD och styrelse att omdefiniera sitt fokus inom riskhantering. De kommer även belysa praktiska strategier för att effektivt hantera IKT-risker och diskutera hur företag framgångsrikt identifierar och övervinner sina största utmaningar.

Pass 2

Dataskyddets roll igår, idag och imorgon

Agnes Hammarstrand, advokat och partner på Delphi, kommer att fördjupa sig i dataskyddets utveckling över tid. Hon kommer att dela med sig av hur dataskydd har spelat en avgörande roll i att säkra individers personliga integritet, både historiskt och i den aktuella kontexten. Dessutom kommer hon att utforska de framtida utmaningar och möjligheter som dataskyddet står inför. 

Pass 3

NIS2 i fokus - förhållningssätt och vägen framåt

I detta pass kommer vi att gå igenom vad NIS2 innebär, reflektioner om direktivet i stort och hur man kan förhålla sig till direktivet. Få klarhet kring de nödvändiga åtgärder och strategier som företag och organisationer måste vidta för att arbeta systematiskt med informationssäkerhet och efterleva NIS2.

Pass 4

DORA i fokus - Expertpanel och praktisk inblick

I detta panelsamtal får du insikter om de nödvändiga förberedelserna som krävs för att möta kraven i DORA. Lyssna på en panel bestående av kunniga personer med olika roller och perspektiv när de diskuterar sina praktiska erfarenheter, utmaningar och insikter gällande DORA. Detta ger dig möjlighet att lära dig av experterna och förstå de viktigaste aspekterna av detta direktiv. 

Pass 5

Ledarskapets och kulturens roll i en cybersäker organisation

Henrik Berg, CTO och Thomas Baasnes, Cybersecurity Director på Verdane, kommer att guida dig i att skapa en cybersäkerhetskultur inom organisationen. Få konkreta råd om att integrera cybersäkerhet i företagets kultur och värderingar samt betydelsen av ledarskapets engagemang för att hantera cyberhot effektivt. 

 

Sammanfattning & avslut

Avslutningsvis sammanfattar vi dagens diskussioner och presenterar de viktigaste insikterna och lärdomarna. 

Du har väl inte missat våra andra event & webinar?

Hero-standard-large-text-infosec3