Cybersäker framtid

NIS2 i fokus - förhållningssätt och vägen framåt

I detta pass kommer vi att gå igenom vad NIS2 innebär, reflektioner om direktivet i stort och hur man kan förhålla sig till direktivet. Få klarhet kring de nödvändiga åtgärder och strategier som företag och organisationer måste vidta för att arbeta systematiskt med informationssäkerhet och efterleva NIS2.

Hero-standard-large-text-infosec3

Se mer av Cybersäker framtid

dora

DORA i fokus - Expertpanel och praktisk inblick

I detta panelsamtal får du insikter om de nödvändiga förberedelserna som krävs för att möta kraven i DORA.

ledarskap

Ledarskapets och kulturens roll i en cybersäker organisation

Henrik Berg, CTO och Thomas Baasnes, Cybersecurity Director på Verdane, kommer att guida dig i att skapa en cybersäkerhetskultur inom organisationen.

riskhantering

Riskhantering 2.0: Att navigera i en komplex företagsvärld

Marcus Ellman, CRO, och Kevin Aytap, säkerhetschef på Avanza, berättar om hur traditionella riskmatriser kan vara vilseledande och varför det är viktigt för VD och styrelse att omdefiniera sitt fokus inom riskhantering. 

Du har väl inte missat våra andra event?

Hero-standard-large-text-infosec3