Effektivisera er efterlevnad av lagar och standarder

När nya lagar och förordningar dyker upp behövs ett tydligt stöd för att kunna implementera kraven samt säkerställa efterlevnaden i organisationen över tid. Upptäck hur Stratsys kan hjälpa er i arbetet.

Group 7943-1

Få koll på er kravbild

Få en överblick över vilka lagkrav som åligger er och vilka standarder ni vill efterleva.

Öka motståndskraften

Samla era insikter i ett system där ni effektivt kan identifiera styrkor och svagheter för att ta snabbare beslut kring strategier som ökar er motståndskraft.

Arbeta systematiskt och enhetligt

Maximera effektiviteten genom att smidigt integrera arbetet över hela organisationen. Med Stratsys som stöd får ni ett enhetligt arbetssätt och struktur i processerna.

Förstå ert nuläge

  • Använd Stratsys för att analysera och visualisera ert nuläge, förutsättningar och mål.
  • Utvärdera vad som redan finns på plats och skapa upp åtgärder för att uppnå önskat läge.
  • Säkerställ transparens genom att dokumentera vilka krav som ni arbetar med för att nå god informationssäkerhet.
  • Följ utvecklingen över tid samt kommunicera och förankra arbetet med intressenter.
gap-analysis-nis2

Dokumentera och operationalisera kraven

  • Implementera policyer, rutiner och processer för att integrera kraven i organisationens dagliga verksamhet.
  • Säkerställ efterlevnad genom att implementera lämpliga kontroller i och genom verksamheten.
  • Följ upp och demonstrera era åtaganden och ge översiktlig information om hur ni hanterar och skyddar information i er organisation.
Group 7933

Testa och verifiera implementeringen

  • Gör nedslag i verksamheten för att verifiera att implementeringen fortlöper enligt plan.
  • Få koll på om säkerhetskontrollerna är på plats och om de ger önskad effekt.
  • På så sätt får ni en verifierad och observerad verklighet som ökar tryggheten och tillförsikten i hur verksamheten bedrivs.
Group 7934-1

Funktioner som ger framgång i riskarbetet

Kontinuerlig nulägesanalys

Säkerställ efterlevnad över tid genom regelbundna revisioner och bedömningar för att kontrollera att rätt och relevanta saker alltid är på plats organisatoriskt, process- och teknikmässigt. 

AI-genererade förslag

Effektivisera arbetet ytterligare genom AI-genererade förslag på kontrollaktiviteter och kontrolltester samt en motivering till varför just dessa förslag hjälper er nå önskad effekt.

Ansvarsfördelning

Genom att skapa och fördela ansvar för varje risk och åtgärd säkerställer ni att det alltid finns en ansvarig person så att inget faller mellan stolarna.

Audit trail

Följ historiken för varje risk för att enkelt spåra hur den utvecklats och förändrats över tid – och få koll på exakt vem som ändrat vad och när.

Korrigerande åtgärder

Åtgärda brister eller ineffektiviteter i ert riskarbete och förbättra kontinuerligt er förmåga att hantera risker.

Utforska produkten Informationssäkerhet & dataskydd

Med Stratsys kan ni driva ett systematiskt och proaktivt arbete kring informationssäkerhet och dataskydd, med utgångspunkt i ledande standarder, där hela organisationen samverkar för att skydda er information.

information-security-2
background-3d-blobs-stratsys (1)

Upptäck ett smartare sätt att arbeta med informationssäkerhet och dataskydd

Stratsys-CTA-3D-arcs