Video

Digitalisera din årsredovisning - för myndigheter

Vi går igenom hur du enkelt kan öka er effektivitet med ett digitalt verktyg. Genom att etablera ett gemensamt arbetssätt och skapa en samlad överblick kan ni undvika att lägga för mycket tid på att sammanställa och hämta in underlag inför arbetet med rapporten. Detta betyder att om er verksamhet inkluderar flera personer som både skriver och granskar samma rapport, kan ett digitalt arbetssätt hjälpa er med utmaningen att hantera underlag som varierar kraftigt. Det vill säga både när det gäller innehåll och utformning, vilket kan leda till en stor effektiviseringsvinst.

Webinaret innehåller följande:

  • Lär dig hur du kan öka kvalitén i ert arbete med årsredovisningen
  • Allt från hur du kan effektivisera arbetet med rapportering samt koppla samman rapporten med verksamhetsplanen
  • Se de viktigaste grundfunktionaliteterna i verktyget

Upptäck hur Stratsys kan göra din organisation mer effektiv

Stratsys-CTA-3D-arcs