Event

Träffa oss på ISACA-dagen

Den 29 november är det dags för ISACA-dagen där Stratsys är med som sponsor. Vi ser fram emot att få ta del av aktuella nyheter inom området, få dela med oss av vår expertkunskap och nätverka med deltagare. 

Missa oss inte på scen

Kl 13:00 håller Per Gustavsson (CISO på Stratsys) en presentation om Informations-, IT- och Cybersäkerhet i praktiken. Här delar han med sig av egna erfarenheter, förutsättningar och möjligheter inom området informationssäkerhet.

Vi kommer också att finnas på plats i vår monter under dagen. Hoppas vi ses!

Om ISACA-dagen
ISACA-dagen arrangeras av ISACA Sweden Chapter som är en oberoende intresseorganisation som hjälper verksamhets- och IT-ledare att maximera värdet och styra risker med fokus på information och teknologi. 

Så kan Stratsys stötta er i ert informationssäkerhetsarbete

Du får full koll på hur och var informationshanteringar sker
Riskmatrisen synliggör era risker och GANTT-schemat gör det tydligt vad som ska göras och av vem
Med en tydlig struktur kring verksamhetens lagefterlevnad blir frågorna enklare att besvara

Du har väl inte missat våra andra event?