Oppfyll kravene i GHG-protokollen

Har du oversikt over klimagassutslippene og klimapåvirkningen din? Klimaberegninger har vært i fokus for mange bedrifter en stund nå, og stadig flere blir nå pålagt å kunne redegjøre for og rapportere på klimagassutslipp knyttet til virksomheten sin. Stratsys tilbyr en brukervennlig systemstøtte for rapportering i henhold til scope 1, 2 og 3.

Hva er GHG-protokollen?

Greenhouse Gas Protocol (GHG) er et standardisert rammeverk for kvantifisering og håndtering av klimagassutslipp. Formålet med rammeverket er å øke bevisstheten blant bedrifter om klimapåvirkningen deres; samt hvor utslippene oppstår. Innsamling av aktivitetsdata og beregninger gir innsikt i utslippene i ulike deler av verdikjeden; dette gir et godt grunnlag for å jobbe aktivt med tiltak for å redusere klimapåvirkningen.

  • Identifiser aktiviteter som genererer utslipp, og start å måle
  • Beregn og rapporter organisasjonens utslipp
  • Reduser klimapåvirkningen fra virksomheten din

ghg-protokoll-stratsys

Slik hjelper Stratsys deg med klimagassrapporteringen

Forenkling av rapporteringen på scope 1-, 2- og 3-utslipp

Vet du hvordan du skal rapportere på scope 1, 2 og 3? For å forenkle rapporteringen av klimapåvirkning deles utslippene inn i tre kategorier. Med Stratsys kan du enkelt rapportere i henhold til rammeverket ved å beregne utslipp fra aktivitetsdata og velge riktig omfang for summering.

GHG-omfang1-2-3

Knytt aktivitetsdataene din sammen med relevante utslippsfaktorer

Ved å knytte aktivitetsdataene dine sammen med relevante utslippsfaktorer kan utslippene beregnes. Med Stratsys sitt CSRD-produkt for bærekraftsledelse får du tilgang til vår utslippsfaktorskala; som inneholder en rekke faktorer fra åpne kilder for beregning av utslipp av karbondioksidekvivalenter, CO2e. Du kan også enkelt legge til dine egne utslippsfaktorer.

utslippsfaktorkatalog

Analyser kildene til klimagassutslipp og identifiser tiltak

Klimavurderinger er en forutsetning for å identifisere hvor man skal fokusere tiltak for å redusere klimapåvirkningen. Ved hjelp av Stratsys kan du enkelt analysere hvor de største utslippene skjer; både i forhold til ulike utslippskategorier og ulike deler av virksomheten - for eksempel hvordan det ser ut for ulike kontorer eller forretningsområder. Dette forenkler arbeidet ditt og hjelper deg med å identifisere tiltak du kan jobbe videre med.

ghg-scope-3 (1)

Få støtte til effektivt bærekraftsarbeid

Visualisering av klimagasser

Visualiser klimaberegningene dine aktivitet for aktivitet eller område for område. Stratsys gir deg en tydelig oversikt over klimapåvirkningen din over tid.

Nøkkeltall - bank

I produktet vårt finnes det en rekke ferdige KPI-er for innsamling av aktivitetsdata og beregning av utslipp.

Knyttet til CSRD & ESRS sine opplysningskrav

GHG-protokollen er et krav fra CSRD, og produktet vårt gir deg den oversikten du trenger for å oppfylle kravene til bærekraftsrapporteringen din.

Oppdag flere fordeler ved Stratsys sitt bærekraftsprodukt

Med Stratsys kan du enkelt samle arbeidet rundt myndighetskrav i én plattform; samtidig som du engasjerer hele organisasjonen i bærekraftsarbeidet.

bærekraft-styring-tavle (1)
background-3d-blobs-stratsys (1)