Informationssäkerhet

Skapa ett strukturerat informationssäkerhetsarbete

Stratsys verktyg hjälper dig att strukturera ditt arbete och lättare hantera informationstillgångar och personuppgiftsbehandlingar. Säkerställ att informationssäkerhetsarbetet håller en hög standard med hjälp av tydliga riskanalyser och handlingsplaner.

TESTA GRATIS BOKA DEMO

Funktioner

Att följa alla olika regelverk och lagar kan vara en utmaning. Men oroa dig inte, vi har tagit fram de mest effektiva funktionerna för att hjälpa dig på vägen.

Dashboard

Få en överblick över alla strategiska planer med KPI-diagram och framsteg i realtid.

Flexibelt och anpassningsbart

Vi hjälper dig gärna att anpassa våra produkter efter dina specifika behov.

Rapporter

En av våra populäraste funktioner. Ta fram rapporter och analyser med aktuell data från alla avdelningar.

Påminnelser

Automatiska dagliga påminnelser gör att ännu ej slutförda uppgifter inte glöms bort.

Riskmatris

Synliggör eventuella risker och deras effekt för att kunna prioritera vilka aktiviteter som ska genomföras.

Aktiviteter

Du kan snabbt och enkelt dela ut uppgifter till dina medarbetare eller till dig själv.

Tabeller

Med hjälp av tabeller skapas en tydlig överskådlighet över register och handlingsplaner.

Att göra-lista

Alla dina aktiviteter och deadlines visas i din personliga att göra-lista.

Tidplan

Se utförda aktiviteter och vad som är kvar att göra i den övergripande tidplanen.

Läs mer i vår Kunskapshub!