Hållbarhet & CSR

Smidigt, smart och enkelt hållbarhetsarbete

Drömmer du om en smart lösning som hjälper er att förverkliga  era hållbarhetsmål? Med vårt verktyg får du allt du behöver för att planera, dokumentera och lyckas med det viktiga hållbarhetsarbetet.

Kontakta oss Boka en demo

Funktioner

Ert hållbarhetsarbete är en viktig del av samhällsutvecklingen. Med rätt verktyg och resurser kan det dessutom bli enklare, mer effektivt och till och med lönsamt. Funktionerna nedan hjälper er på vägen!

Mål och riktning

Varje avdelning kan sätta sina egna mål och aktiviteter i linje med organisationens övergripande mål.

KPI:er

Analysera dina mål och mätpunkter. Hantera rapporter manuellt eller integrera dem med övriga analysverktyg.

Rapporter

En av våra populäraste funktioner. Ta fram rapporter och analyser med aktuell data från alla avdelningar.

Aktiviteter

Du kan snabbt och enkelt dela ut uppgifter till dina medarbetare eller till dig själv.

Riskmatris

Synliggör eventuella risker och deras effekt för att kunna prioritera vilka aktiviteter som ska genomföras.

Väsentlighetsmatris

Fokusera ditt hållbarhetsarbete på de aspekter och områden som är mest väsentliga.

Agenda 2030

Agenda 2030

Med Stratsys produkt Agenda 2030 kan du nu planera,
genomföra och följa de globala målen på ett strukturerat
och effektivt sätt. I Stratsys får du alla de globala målen och
Koladas nyckeltal samlade på tydliga dashboards.

Läs mer om produkt

Läs mer i vår Kunskapshub