https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2714638/MicrosoftTeams-image%20%281%29.png
Video

Vertikal dialog och vikten av metod för att få effekt i sin styrning

Ett samtal om Utvecklad styrning och ledning, vikten av den strukturerade dialogen och det digitala stödets roll i att förenkla planering och uppföljning  

Hur förenklas dialogen mellan politik och tjänstemän gällande utveckling i den politiska viljeriktningen och önskad kvalitet? I denna video får du ta del av hur man förenklar planering och uppföljningsprocessen för sina chefer.

Tobias Edoff, Planeringschef i Tranemo kommun och Erika Gräns, Produktexpert Verksamhetsstyrning och ledning kommer samtala och djupdyka i styrningsfrågor.

I den här videon får du ta del av:

  1. Hur vertikal dialog kan fungera som kontroll och främja utveckling
  2. Tranemo kommuns förändringsresa, lärdomar och Tobias erfarenheter som en del i förändringen
  3. Hur Tranemo använder Stratsys Verksamhetsplanering, Meetings och Do-board i sin styrning.
  4. Framtagning av metodstöd, förankringen och dialogen med politiken

HubSpot Video