https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2714638/MicrosoftTeams-image%20%2831%29.png
Video

Stratsys LIVE 2021 - Sluta prata om kvalitet - börja skapa den

HubSpot Video

Med ett systematiskt kvalitets- och arbetsmiljöarbete kan man förbättra sina processer och kvalitetssäkra sin verksamhet - både utifrån medarbetarnas perspektiv och kunders behov. Stratsys digitala verktyg stödjer det arbetet men hur får man det att hända rent operativt och hur kan det se ut i praktiken?

Med målet att inspirera fler, gör vi i denna video ett nedslag i våra kunders digitala jobbvardag.

TALARE: Lisa Sohlberg & Johan Kåverud