https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2714638/1330x636_Webinar_Trimma-smalare.png
Video

Stratsys + INSIKT för Kommuner

Vill du veta mer om hur man kan få till en helhetslösning för verksamhetsstyrning, Budget och prognos i Stratsys och Trimma/Insikt?

I denna video får du ta del av hur Stratsys system kan kombineras med Trimma för att uppnå en funktionalitet som stöttar helheten. Videon är ett inspelat webinar där Ken Gunnesson och Sofie Tauson ifrån Ale kommun visar på funktionalitet och synergieffekter som kan uppnås när systemen används i kombination. Medverkar gör också Moa Forsberg från Trimma och Martin Bredahl från Stratsys. 

Du får bland annat ta del av:

  • Demo av övergripande funktioner i Stratsys och Trimmas INSIKT Analys och Planering.
  • Funktionalitet och synergieffekter som kan uppnås genom att kombinera systemlösningarna.
  • Ale kommuns arbetssätt samt specifika exempel på hur de använder och följer upp verksamheten via Stratsys och Trimmas INSIKT.

Frågor? Kontakta martin.bredahl@stratsys.se

 

HubSpot Video