Systematiskt kvalitetsarbete med integration mot QlikView

Vi går igenom hur Ekerö kommun effektiviserar arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet med hjälp av Stratsys integrerat mot QlikView. Ekerö kommun planerar årets arbete genom att bryta ner de övergripande målen ut till varje enhet. Arbetet följs sedan upp och tas ut i en färdig uppföljningsrapport. Rapporten innehåller tabeller som är direkt integrerade mot QlikView för att ta ut data i realtid samt innehåller även information om kvalitetsarbetet.

Vi går igenom hur Stratsys kan stödja i arbetet med att:

  • Prioritera och delegera målen
  • Följ status under året
  • Följ upp resultatet och få en färdig slutrapport
  • Skapa goda möjligheter för analys och förberedelse inför nästa år

 

 David-Berhardsson-elips-200x200

David Bernhardsson
Simplicity Consultant Cities – Customer Simplicity
david.bernhardsson@stratsys.se
+4670 429 34 58