Så får du koll på din skolorganisation och dess resurser

Vi går igenom hur Skövde kommun arbetar med Stratsys för att nyttja sina resurser på bästa sätt. Synliggör resursbehovet i organisationen och optimera användandet av tillgängliga resurser. Få stöd kring vilken kompetens organisationen är i behov av vilket underlättar personalplaneringen. Med en förenklad resursplanering för den enskilde rektorn kan mer tid läggas på det pedagogiska ledarskapet.

Vi går igenom hur Skövde kommun arbetar med bland annat:

  • Planerar och budgeterar för skolans budgetår och de två verksamhetsåren
  • Använder elevkronorna på ett effektivt sätt
  • Följer upp och skapar grunden för kommande års planering

Christian Johansson
Customer Simplicity Manager Cities – Customer Simplicity
christian.johansson@stratsys.se
+4670 429 05 33