https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2714638/Praktiska_Riktlinjer_1.jpg
Guide

Praktiska riktlinjer för att samordna GRC-arbetet

 Så får du De Tre Försvarslinjerna att jobba tillsammans

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Den här guiden är till för dig som jobbar med att utveckla och lyfta arbetet med Governance, Risk & Compliance (GRC) i din verksamhet. Guiden kommer i första hand behandla utmaningarna med att få De Tre Försvarslinjerna att samarbeta och tillsammans stödja verksamheten utifrån sina respektive roller. 

Praktiska_Riktlinjer_2

Vi reder bland annat ut:

  • Vanliga utmaningar med att samordna GRC-arbetet 
  • Hur du skapar bättre samverkan med ett generiskt ramverk
  • Fördelarna med att samla GRC-arbetet på en gemensam arbetsyta

Ladda ner guiden