Guide

Trendspaning: GRC 2024

I takt med att organisationer ställs inför ökade säkerhetskrav och hot har det blivit kritiskt för CISO:s, CRO:s, CTO:s och övriga ansvariga för informationssäkerhet, ESG, juridik och riskhantering att samordna sitt arbete på nya sätt.

Denna trendspaning tar upp aktuella nyheter inom fyra viktiga områden där ert samarbete kommer bli av högsta prioritet för era framgångar inom GRC.

trendspaning-grc-2024-miniatyr

Ladda ner guiden