Guide

Så går ni tillväga för att effektivt hantera IKT-risker

I takt med att organisationer blir allt mer beroende av tekniska lösningar för sin dagliga verksamhet ökar den potentiella skada som IKT-riskerna kan medföra. Men hur går man tillväga för att effektivt hantera riskerna?

I den här guiden ger vi dig insikter kring:

  • Ansvarsfördelning inom organisationen samt leverantörssäkerhet 
  • Hur DORA-ramverket säkrar digital resiliens för finanssektorn
  • IKT-risker i förhållande till organisationens övriga risker
  • Identifiering och hantering av IKT-risker 

miniatyr-guide-ikt (1)

Ladda ner guiden