Så kommer du igång med ditt kvalitetsarbete

Målet med denna guide är att du ska få handfasta tips om hur du och dina medarbetare kan komma igång med ert systematiska förbättringsarbete och utveckla er verksamhets förmåga att erbjuda och leverera god kvalitet.

Det finns såklart många metoder och verktyg för att förbättra ert förbättringsarbete, och i den här guiden har vi valt att utgå från ett systematiskt arbetssätt! Det vill säga att planera, följa upp och utveckla förbättringsarbetet kontinuerligt. Så att ni bara blir bättre, bättre och bättre!

kvalitetsarbete-guide-kom-igang

Ladda ner guiden