British School berättar hur de arbetar systematisk med kvalitetsarbete

Vi visar på hur man digitaliserat kan arbeta med skolans systemtiska kvalitetsarbete. Med begränsade resurser och en hög grad av konkurrens inom skolsektorn, ställs höga krav på både huvudmän, rektorer och pedagoger att arbeta med kvalitetsfrågor i sin dagliga arbete. Under detta webinaret visar vi exempel på hur man kan arbeta digitaliserat med kvalitetsarbetet för skolans lokala styrkedja ”Huvudmannen-Rektor-Läraren-Eleven”. Vidare kommer British School berätta om sina erfarenheter från systematiskt kvalitetsarbete.

Webinaret innehåller följande:

  • Genomgång av utmanningar och möjligheter med digitalisering
  • Intervju med British School
  • Exempel på modell och moduler för systemtiskt kvalitetsarbete från Skoldialogen
Martin-Bredahl-200x200

Martin Bredahl
Partner Manager – Team Partner/Integration
martin.bredahl@stratsys.se
+4673 923 2771