Kom igång med ISO 9001

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Kom igång med ISO 9001</span>
Skriven av
Lisa Sohlberg
Lästid
1 min

Att certifiera verksamheten med ISO 9001 är ett utmärkt sätt att spara värdefull tid, öka konkurrenskraften och möta kundernas behov. I det här blogginlägget går vi igenom hur du kommer igång med ISO-certifieringen och vad du behöver tänka på längs med vägen.

Vad är ISO 9001?

ISO 9001 är en ledningssystemstandard. För att din verksamhet ska bli certifierad med ISO 9001 behöver du ha ett fungerande ledningssystem som lever upp till de specifika kraven för ISO-certifieringen. Du kan läsa mer om vad ett ledningssystem är här.

Hur certifierar man sig med ISO 9001?

Först behöver ni skaffa er ett ledningssystem och se till att det lever upp till kraven för ISO 9001. När ni har gjort det kan ni anlita ett externt ackrediterat certifieringsbolag som får göra en revision – med andra ord säkerställa att ni verkligen har levt upp till kraven. Om allt är i sin ordning kan certifieringsbolaget utfärda ett certifikat.

Hur lång tid tar det att bli certifierad med ISO 9001?

Det varierar såklart beroende på organisation, men ni kan räkna med cirka 9–12 månader. För att effektivisera processen är det vanligt att man tar hjälp av en extern expert på området. . Men det är viktigt att låta processen ta sin tid eftersom resultatet ska vara långsiktigt och inte en temporär förändring.

Att leva upp till kraven för en certifiering kan ta ett tag  då det är många faktorer som spelar in – verksamhetens organisering, storlek och bransch till exempel. Ni kanske har ett ledningssystem sedan tidigare, eller så ska ni investera i ett helt nytt. Hur engagerad ledningen är och vilka resurser ni har spelar också stor roll för hur lång tid det tar.

Få med dig hela organisationen på resan

För att arbetet med ISO 9001 ska bli lyckat är det viktigt att du får med dig hela verksamheten – och det börjar med ledningen. Du kommer behöva ledningens engagemang och stöd för att få igenom de långsiktiga förändringarna.

När ledningen visar att de prioriterar ISO-arbetet är chansen större att resten av organisationen följer efter. Se därför till att ledningen kommunicerar syftet tydligt och förklarar på vilket sätt ledningssystemet kommer leda till en förbättring.

Det är inte helt ovanligt att förändringsarbeten möts med motstånd från medarbetarna – och det vill vi ju såklart undvika. Därför är det extra viktigt att få hela verksamheten att känna sig engagerade och delaktiga i förändringarna från början. Medarbetarna behöver få känna att de själva kan påverka arbetet och komma med egen feedback.