Så påverkar arbetsmiljön patientsäkerheten

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Så påverkar arbetsmiljön patientsäkerheten</span>
Skriven av
Lisa Sohlberg
Lästid
2 min

Ett gemensamt mål bland landets vårdverksamheter är att undvika vårdskador genom att sträva efter hög patientsäkerhet. Men visste du att arbetsmiljö och patientsäkerhet går hand i hand? I det här blogginlägget får du veta hur arbetsmiljön påverkar patientsäkerheten – och vi reder ut vad begreppet säkerhetskultur betyder.

Säkerhetskultur vs. arbetsmiljö

Arbetsmiljö är ett begrepp som de flesta av oss har stenkoll på. Men vad är egentligen säkerhetskultur? Jo, säkerhetskultur bygger på en verksamhets gemensamma värderingar relaterade till arbetsmiljö och säkerhet. En god säkerhetskultur innebär att samtliga anställda har koll på eventuella risker och jobbar aktivt för att förebygga dem.

Inom en vårdverksamhet är säkerhetskultur en förutsättning för att uppnå hög patientsäkerhet – för att så få patienter som möjligt ska drabbas av vårdskador. En god säkerhetskultur kännetecknas av att hela verksamheten är uppmärksamma på eventuella risker och medvetna om hur de ska förebyggas.

Säkerhetskulturen skapas av hela vårdverksamheten tillsammans med patienten – och bygger på att samtliga är medvetna om vilka risker som finns och hur de ska förebyggas. En viktig förutsättning för att skapa en god säkerhetskultur är att arbetsmiljön i verksamheten är bra och att det finns en nära dialog mellan chefer och medarbetare.

God säkerhetskultur innebär att:
  • Verksamheten arbetar aktivt med att identifiera risker
  • Verksamheten arbetar aktivt med att förebygga risker
  • Medarbetare (och chefer) känner sig trygga med att ifrågasätta när något känns fel
  • Verksamheten tar lärdom av såväl negativa som positiva händelser

Varför är säkerhetskultur viktigt?

Det är ett faktum att hög patientsäkerhet har bäst chans att utvecklas i verksamheter med god säkerhetskultur. Säkerhetskultur bygger i sin tur på bra arbetsmiljö och ett proaktivt säkerhetstänk. Vårdpersonalens individuella (och gemensamma) attityder, värderingar och antaganden har stor inverkan på det dagliga arbetet – såväl som hanteringen av risker.

Därför behöver verksamheten genomsyras av en god säkerhetskultur, där samspelet mellan medarbetare, chefer och patienter gynnar patientsäkerheten. En viktig del är också att skapa en gemensam arbetsyta, där anställda löpande kan dokumentera sitt arbete och dela med sig av erfarenheter till varandra.

En utmaning för många vårdverksamheter i Sverige är att de sitter utspridda inom en eller flera regioner, vilket försvårar det gemensamma arbetet. Då kan det vara fördelaktigt med ett digitalt verktyg, där hela verksamheten får tillgång till samma data, oavsett var i landet de befinner sig.

Förutsättningar för att skapa god säkerhetskultur:
  • En transparent arbetsmiljö där samtliga anställda känner sig trygga att uttrycka frågor, åsikter och funderingar
  • Ett gemensamt (standardiserat) arbetssätt som främjar ett nära samarbete mellan medarbetare och chefer
  • Ett proaktivt säkerhetstänk, där hela verksamheten är medvetna om eventuella risker och hur de ska förebyggas

Vill du veta mer om hur du skapar hög patientsäkerhet? Ladda ner vår guide ”Digitalisera patientsäkerhetsarbetet idag”. För dig som vill lägga mindre tid på administration och mer tid på patienterna.

Ladda ner guiden här