Systematiskt Kvalitetsarbete • 4 min lästid

Vad är ett ledningssystem?

blogg
Alla Blogg Event Kundcase Nyheter Videos Produkt Guider
|Efter ämne

Idag har de flesta organisationer någon form av ledningssystem för att organisera alltifrån mål och strategier, till ansvarsområden och lagefterlevnad. Men vad är syftet med ett ledningssystem, hur vet man att man behöver ett och vilket ska man välja? I det här blogginlägget reder vi ut detta och mer därtill!

Så, vad är ett ledningssystem?

Ett ledningssystem (eller kvalitetsledningssystem, kärt barn har många namn) är ett verktyg för att planera, leda, kontrollera, följa upp och utvärdera organisationens arbete. Det underlättar för ett systematiskt, långsiktigt och målmedvetet arbetssätt. Ledningssystemet hjälper er att styra verksamheten, sätta upp mål, fördela ansvarsområden, följa upp aktiviteter och ständigt utveckla diverse processer. 

Sammanfattningsvis är ett ledningssystem ett verktyg som används för att hålla ordning på alla aktiviteter som pågår i din verksamhet. Det hjälper dig att planera för måluppfyllnad, löpande förbättra där det behövs och engagera medarbetarna i målarbetet.

Kort om systematiskt kvalitetsarbete

Att ha ett bra ledningssystem är också en stor fördel för det systematiska kvalitetsarbetet, vars syfte är att uppnå ett effektivt arbetssätt. Det är relevant för samtliga verksamheter, vare sig man jobbar för god arbetsmiljö, effektiv målstyrning eller en likvärdig skola.

Med ett ledningssystem kan man förtydliga hur man jobbar med en viss fråga, varför man gör på just det sättet och vad resultatet blir. Ledningssystemet underlättar för att synliggöra det systematiska kvalitetsarbetet internt inom verksamheten och externt mot övriga intressenter.

Hur fungerar ett ledningssystem? 

Ett ledningssystem kan vara utformat på en rad olika sätt. Det kan bestå av dokument i Excel eller Word, checklistor i en pärm på någons kontor eller en gemensam digital plattform. Oavsett vilken typ av ledningssystem du har är det viktigt att du väljer ett som passar just din verksamhet. Vare sig det betyder att ni organiserar med post-it-lappar, styrdokument i pappersform eller digitaliserar era processer i ett molnbaserat verktyg.

Behöver jag ett ledningssystem?

Ja det behöver du, på ett eller annat sätt behöver din verksamhet ett ledningssystem. Låt oss förklara varför! Att du förbättrar kvaliteten i organisationen räcker inte hela vägen (även om det i sig såklart är jättebra), det är också viktigt att du kan visa resultaten utåt.

För att synliggöra verksamhetens resultat behöver du:

  1. Siffror från föregående år för att kunna jämföra
  2. En gemensam process för att hantera information
  3. Ett system för att dokumentera förbättringsarbetet


Att tänka på när du väljer ledningssystem:

  • Vilka lagar och föreskrifter behöver ni följa?
  • Vad finns det för certifieringar och krav från olika intressenter?
  • Vilka processer ska ingå?
  • På vilken detaljnivå vill ni kunna dokumentera?
  • Vad är huvudsyftet med ledningssystemet?

På länken nedan kan du ladda ner guiden ”Så kommer du igång med ditt kvalitetsarbete” och få konkreta tips på hur du rivstartar ditt systematiska förbättringsarbete!

Ladda ner guiden: Så kommer du igång med ditt kvalitetsarbete

 

Senaste nytt från oss direkt till din inbox varje månad