https://www.stratsys.com/hubfs/Bloggbilder%20Stratsys/stratsys-strategi-letters.jpeg
Guide

Från beslutsstöd till strategisk planering

Så konverterar du data till praktiska strategier och handlingsplaner.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Idag har de flesta organisationer någon form av beslutsstöd för att samla in relevant data. En vanlig utmaning vi ser hos företag är att de har massor med data, men är osäkra på hur de ska konvertera den till strategier och handlingsplaner.

Här får du veta hur ett verktyg för strategisk planering kan hjälpa till med just detta –förvandla data från ert beslutsstöd till praktiska strategier att förankra i verksamheten.

I den här guiden går vi igenom:

  • Vikten av att analysera sin data
  • Hur du skapar en strategisk plan baserad på utvalda data från ert beslutstöd
  • Vilken data som är viktig för att skapa mätbarhet i er strategi
  • Hur du ökar engagemang kring utvalda KPI:er
  • Varför transparens ger snabbare resultat
  • Varför ökad förståelse för prioriteringar och strategier ökar utvecklingstakten

Ladda ner guiden