https://www.stratsys.com/hubfs/custom-video-thumbnails/Taxonomi-thumbnail-hur-vet-jag.png
Video

EU Taxonomi - Hur vet jag vilka finansiella aktiviteter som är linjerade enligt taxonomin?

Den här videon är del 4 av 4  i en serie om Taxonomi.

Det här är den sista delen i en videoserie om taxonomi  programled av  Erik Englund, Stratsys Hållbarhetsansvarige.  I den här videon får du veta svaren på följande frågor; Vad innebär väsentligt bidra till miljömålen? Vad innebär betydande skada för miljömålen? Vad innebär minimumskyddsåtgärder?

HubSpot Video