Praktiska riktlinjer för att samordna GRC-arbetet

Så får du De Tre Försvarslinjerna att jobba tillsammans.

Den här guiden är till för dig som jobbar med att utveckla och lyfta arbetet med Governance, Risk & Compliance (GRC) i din verksamhet. Guiden kommer i första hand behandla utmaningarna med att få De Tre Försvarslinjerna att samarbeta och tillsammans stödja verksamheten utifrån sina respektive roller.

Vi reder bland annat ut:

  • Vanliga utmaningar med att samordna GRC-arbetet
  • Hur du skapar bättre samverkan med ett generiskt ramverk
  • Fördelarna med att samla GRC-arbetet på en gemensam arbetsyta

Ladda ner guiden